Ensiaputaito on kätevä henkivakuutus

Ensiaputaitoja ei usein tule ajatelleeksi ennen kuin henkeä uhkaava tilanne osuu kohdalle. Parhaimmillaan ensiaputaidot ovat kuin uimataito – henkivakuutus, kun joutuu veden varaan tai tapaturman sattuessa, kun tietää heti kuinka tilanteessa tulee toimia.

Ensiapukouluttajamme Maarit Kuja-Kanto kertoo, että ”meillä melkein jokaisella on jonkinnäköinen kokemus uhkaavasta tilanteesta, jossa miettii, että onko tämä tositilanne. Joskus tilanne laukeaa itsestään ja pääsee hengähtämään, että tällä kertaa ei ollutkaan hengenhätää. Toisinaan taas tilannearvio päättyy siihen, että nyt on todella kyse hätätilanteesta ja se kysyy ihmiseltä toimintavalmiutta.” Ensiapukurssilla saat sen toimintavalmiuden. Jokaisella Punaisen Ristin koulutusohjelman mukaisella ensiapukurssilla käydään läpi henkeä uhkaavat tilanteet ja niiden ensiapu.

Yksi konkreettisimmista opeista on elvytys. Kynnys elvytyksen aloittamiseen voi olla todella suuri, jos sitä ei ole ikinä päässyt harjoittelemaan. Elvytystilanteessa voi myös olla iso apu sydäniskurista eli defibrillaattorista. Sen käyttö voi tuntua hyvinkin pelottavalta, vaikka laite ohjeistaa käyttäjäänsä koko ajan. ”Vaikka sen käytöstä ei olisi mitään kokemusta sen käyttö kannattaa aina elvytystilanteessa. Kun sydäniskurin laittaa päälle ja toimii sen antamien ohjeiden mukaan, kuka tahansa voi sen tehdä. Kynnystä sydäniskurin käyttöön voi myös madaltaa tulemalla ensiapukurssille jossa sen käyttöä pääsee harjoittelemaan” kannustaa Kuja-Kanto.

Ensiapukurssien tärkeintä antia on se, että oppii tunnistamaan hätätilanteita ja tietää miten niissä tulee toimia. ”Kun itselle tulee tunne, että nyt tuolla toisella ihmisellä ei ole kaikki hyvin, niin meillä pitäisi olla matala kynnys kysyä, että onko toisella kaikki okei. Matkaa voi jatkaa hyvillä mielin kun on pysähtynyt eikä jättänyt ketään heitteille hädässä. Jos ihminen tarvitseekin apua, niin sitten tekee parhaansa ja on ainakin pysähtynyt eikä vain kävellyt ohi. ” ohjeistaa Kuja-Kanto. Näissä tilanteissa jokainen tekee parhaansa ja se riittää.

”Olisi tärkeää ajatella niin, että vaikka joskus rohkeuskin puuttuisi niin siitä huolimatta toimisi niiden tietojen ja taitojen pohjalta mitä siinä tilanteessa itsellä on. Näissä todellisissa hätätilanteissa se, että tehdään jotakin on aina parempi kuin jättää tekemättä”, painottaa Kuja-Kanto. Harjoittelemalla ensiapukurssilla voit parantaa todennäköisyyttä, että parhaimmillaan pystyy pelastamaan toisen ihmisen hengen.

”Ihan jokainen meistä tarvitsee ensiaputaitoja, se on ihan tosiasia. Jokainen voi pohtia omalla kohdallaan onko velvoitettu opiskelemaan ensiaputaitoja työpaikan puolesta vai voitaisiinko me ihan itsenäisesti käydä kursseilla näitä taitoja oppimassa,” pohtii Kuja-Kanto.

Parhaassa tapauksessa ensiaputaidot toimivat halpana henkivakuutuksena. Ensiapukurssin taidot voi tuoda osaksi omaa arkea myös ennaltaehkäisevästi. Oman ympäristön voi tehdä turvallisemmaksi sekä pohtia omia riskitekijöitä erilaisten sairauksien kohdalla.

Kaikki sertifioidut ensiapukurssit löydät täältä.

Juttuun on haastateltu ensiapukouluttaja Maarit Kuja-Kantoa.

Julkaistu 20.07.2020