Miksi ensiapukoulutusten tulee olla sertifioituja?

Sertifiointi tuo luotettavuutta ja mielenrauhaa

Moni on varmaan törmännyt sanaan sertifiointi ensiaputodistus.fi -sivustolla sekä monessa muussakin paikassa yhteiskunnassa. Muun muassa monet koulutus- ja pätevyysjärjestelmät hakeutuvat sertifioinnin piiriin. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä sertifiointi käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on.

Lyhykäisyydessään sertifiointileima on osoitus siitä, että tuote tai palvelu on riippumattoman kolmannen osapuolen jatkuvan arvioinnin kohteena. Arvioinnin tarkoituksena on seurata sitä, että asetetut vaatimukset toteutuvat. Näin varmistutaan, että tuote tai palvelu on tasalaatuinen, jolloin asiakkaalle tulee mielenrauha siitä, että hän tietää mitä on ostamassa.

Arvioinnin pohjalta syntyy myös tietoa, joka auttaa kehittämään toimintaa yhdessä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Miksi ensiapukoulutusten tulee olla sertifioituja?

Sertifioinnin lähtökohtana on ollut se, että kurssin tilaaja ja kurssille osallistuja voi luottaa ensiapukoulutukseen. Tarkemmin katsottuna sertifiointi ensiapukoulutuksissa tarkoittaa seuraavaa kuutta asiaa:

1) Koulutuksen laadunvarmistus ja -vakuuttelu ei perustu omavalvontaan, vaan sitä arvioi riippumaton kolmas osapuoli.

2) Punaisen Ristin virallinen ensiapukoulutus toteutetaan tasalaatuisesti joka puolella Suomea, mikä tuo luotettavuutta ja mielenrauhaa asiakkaille.

3) Koulutuksen jokainen vaihe on mietitty yksityiskohtia myöten, jotta varmistutaan siitä, että asiat tehdään vaatimusten mukaan ja luotettavasti.

4) Työnantaja on varma, että työntekijä on saanut laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen. Voidaan luottaa siihen että kurssin käyneellä on paras mahdollinen pohja toimia ensiaputilanteissa.

5) Jos työpaikalla sattuisi työtapaturma, on sertifioitu koulutus todiste siitä, että työnantaja on huolehtinut velvoitteistaan ja perehdyttänyt tai kouluttanut työntekijän kunnolla, eikä työtapaturma johtunut työnantajan laiminlyönnistä.

6) Sertifioitu koulutus on aina viimeisimpien suositusten ja ohjeistuksien mukainen. Taustalla toimii oma tiimi asiantuntijoita, jotka ottavat huomioon viimeisimmän lainsäädännön, standardit ja hyvät käytänteet. Samalla asiantuntijat kehittävät pedagogisesta näkökulmasta. 

Kuka arvioi Punaisen Ristin ensiapukoulutuksia?

Kiwa arvioi, että Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset koulutukset ovat sellaisia kuin niiden kuuluu olla. Koulutuksia järjestää noin 500 eri koulutusorganisaatiota, joissa toimii Punainen Risti Ensiapu, kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö. Nimikkeenä on joko Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK) tai Hätäensiavun kouluttaja (HEK).

Jokainen koulutus, joka menee valtakunnalliseen koulutusportaaliin, on Kiwan sertifioima ja hyväksymä. Viralliset koulutukset löytyvät osoitteesta ensiaputodistus.fi. Sama pätee jokaiseen kouluttajaan, joka toteuttaa koulutuksia. Kurssin päätteeksi Kiwan sertifiointielin käy kurssin läpi. Kurssiin kohdistuneet kvalifioinnit tarkastetaan; onhan kurssi ylipäätään pidetty, mitä palautetta on tullut laadunvalvonnasta tai kurssilaisilta, menikö ilmoittautumiset oikein ja menikö kaikki muutkin kohdat kurssiin liittyen oikein? Jos todetaan, että kaikki on mennyt vaatimusten mukaan, saavat kurssilaiset ensiapupätevyyden, josta todisteena syntyy mobiilikortti osoitteeseen ensiaputodistus.fi. Normaalihintaisiin pätevyyksiin sisältyy myös muovinen ensiapukortti.

Sertifiointi myös ohjaa ja kehittää toimintaa

Sertifioidussa koulutusjärjestelmässä tehdään koko ajan arviointia ja laadunvalvontaa, jonka pohjalta tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Koska valvonta pitää suorittaa tasapuolisesti alueittain ja tuotteittain, kaikkia koulutuskeskuksia ja toimijoita valvotaan tasapuolisesti. Valvonta perustuu vuorovaikutteisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen, joten jo lyhyessä ajassa saadaan paljon kehitystä aikaan esimerkiksi toiminnan, järjestelmien ja viestinnän tahoilla. Näin laatu paranee koko koulutusjärjestelmässä. Laadunvalvontaa myös kehitetään jatkuvasti sen mukaan minkälaisia asioita tulee ilmi laadunvalvonnan prosessissa. 

Eli sertifiointia ei tehdä sertifioinnin takia, vaan siksi että ensiapukoulutukset on tehty asianmukaisesti joka paikassa ja että kurssilaiset voivat luottaa laatuun. Yhtälailla yksittäisellä ensiavun kouluttajalla on sertifioinnin ansiosta turvallinen olo, sillä hän voi olla varma saamansa koulutuksen laadukkuudesta sekä siitä, että kaikki kouluttajat toimivat samoilla pelisäännöillä Punaisen Ristin koulutuksissa. 

Varmistathan siis koulutusta tilatessa tai koulutukseen ilmoittautuessa, että kurssilta saa virallisen SPR:n pätevyyden ja kortin, sillä näin saat sertifioinnin hyödyt itsellesi ja organisaatiollesi.

Julkaistu 03.06.2020