Rohkeasti osallistumaan yhdistelmäkoulutuksiin

Kevään kokemukset ensiavun yhdistelmä- ja webinaarikoulutuksista ovat olleet erittäin positiivisia

Koronavirustilanteesta johtuen kevät 2020 oli ensiavun kouluttamisen näkökulmasta hyvin poikkeuksellinen. Karkeasti maaliskuun puolen välin jälkeen lähes kaikki ensiavun lähikoulutukset peruttiin tai siirrettiin järjestettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Vaikka muutos normaaliin tilanteeseen olikin radikaali, Punaisen Ristin kehitystyö etäkoulutusten saralla auttoi merkittävästi. Ensinnäkin yhdistelmäkoulutusten verkkokoulutusosuuksien suoritusmäärä tuplaantui huhtikuusta kesäkuuhun, mitä edesauttoi yhdistelmäkoulutuksiin tehdyt kaksi merkittävää sääntöuudistusta: 1) lähikoulutus tulee käydä kuuden kuukauden sisällä verkkokoulutusosuudesta kahden kuukauden sijaan ja 2) lähikoulutusosuus voidaan järjestää halutessa webinaarina.

Toisena poikkeuksellisena toteuttamisvaihtoehtona aloitettiin ensiapukoulutusten järjestäminen webinaareina, eli verkkoseminaareina. Webinaareissa kouluttaja käy kurssisisällöt läpi video- ja ääniyhteyden välityksellä.

Kehittämis- ja viestintäpäällikkö Altti Näsi Punainen Risti Ensiavulta kertoo, että: ”Koronan iskiessä ensiapukoulutuksissa siirryttiin webinaareihin. Alussa hiukan pelkäsimme, miten kumppanit kykenevät järjestämään webinaareja, mutta aivan turhaan, sillä asiakastyytyväisyys on kumppaneiden mukaan pysynyt korkealla tasolla, joten tästä koulutusmuodosta ei oppiminen ole jäänyt kiinni.”

Varsinaisen koulutuksen järjestämisen suurimmat haasteet liittyivätkin laitehankintoihin, sillä webinaareihin tarkoitetuista webbikameroista ja mikrofoneista oli keväällä pulaa kovan kysynnän takia. Myös ensiavun kouluttajien perehdyttäminen teknisiin asioihin vei hetken aikaa, mutta kesäkuuhun tullessa laitteet oli hankittu ja toimintamallit olivat jo vakiintuneet monessa koulutuskeskuksessa. Kursseja ja kurssien järjestäjiä on helppo hakea ensiaputodistus.fi -sivujen ”tapahtumat” kohdasta.

Myös Suomen Ensiapukoulutus Oy:n koulutuspäällikkö Tommi Roivainen sanoo, että: ”asiakkaat ovat ottaneet webinaarit hyvin vastaan, palaute koulutuksista on ollut erittäin hyvää ja sen vuoksi webinaarit ovat varmasti erinomainen lisä ensiapukoulutuksiin tulevaisuudessakin lähikoulutusten rinnalle”. Webinaareihin onkin syntynyt jo monia todella käteviä koulutusmenetelmiä, joissa hyödynnetään kurssilaisten työ- ja kotiympäristöä.

Syksyä ajatellen erilaisia päätöksiä on jo tehty virallisten Punaisen Ristin koulutusten osalta. Näistä oleellisimmat ovat:

1) mahdollisuus jatkaa webinaarikouluttamista vuoden loppuun saakka, 

2) uudet itsenäiseen suorittamiseen ja etäisyyksien säilyttämiseen julkaistut lähikoulutussuositukset sekä

 3) uudet etäkouluttamisvaihtoehdot myöhemmin syksyllä, joista kerrotaan lisää syyskuulle tultaessa.

Julkaistu 06.08.2020