Ensiapukoulutus etänä

Suorita ensiapukurssi etänä!

Oppiminen verkossa

Etäkoulutukset  tuovat kouluttajat ja kurssilaiset uuden äärelle ja mahdollistavat oppimisen kurssilaiselle tutussa toimintaympäristössä. Esimerkkinä voi olla vaikkapa webinaarikoulutuksessa painesiteen tekeminen. Kouluttaja voi antaa kurssilaisille verkon kautta tehtäväksi etsiä kotoa välineet suuren verenvuodon tyrehdyttämiseen. Tällainen tehtävä motivoi ja aktivoi oppijaa pohtimaan ensiavun antamista niissä paikoissa, joissa muutenkin tulee vietettyä paljon aikaa.  

Punaisen Ristin sertifioituja etäkoulutusmuotoja on kaksi: 1) Webinaarit ja 2) verkkokoulutukset. Koronatilanteesta johtuen kaikki lähikoulutukset voidaan järjestää ainakin kesäkuuhun 2021 asti webinaareina, eli siten, että kurssilaiset muodostavat video- ja ääniyhteyden kouluttajaan tietokoneella, tabletilla tai puhelimen välityksellä. Kouluttajilla on laaja repertuaari erilaisia koulutustapoja, joita kurssilla käydään läpi. Useat Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien kumppaniorganisaatiot järjestävät koulutuksia webinaareina. Kurssit ja niiden järjestäjät löytyvät osoitteesta ensiaputodistus.fi.

Webinaarien lisäksi etäkoulutusta on tarjolla myös verkkokoulutuksena. Sen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja mediasisältöjä. Koulutussisältöön kuuluu myös erilaisia omatoimisesti tehtäviä ja käytännön harjoitteita ensiapuvalmiuksien tukemiseksi.

Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivana aikana ja itselle toimivaan oppimistahtiin. Koulutuksen voi keskeyttää oman aikataulun mukaisesti ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Koulutuksen kesto on yksilöllistä, sillä olemme kaikki erilaisia oppijoita. Koulutussisältö vastaa vastaavan kurssin lähikoulutuksen oppituntimäärää.

Verkkokoulutukset muodostavat Ensiapukurssi EA1® - ja Hätäensiapukurssi 8t yhdistelmäkoulutusten ensimmäisen osan. Toisen osan voi käydä webinaarina tai lähikoulutuksena. Pätevyys muodostuu, kun molemmat osat on suoritettu. Yhdistelmäkoulutukset ja niiden järjestäjät löytyvät kurssikalenterista.

Kokonaan verkossa voi suorittaa tällä hetkellä SPR Hätäensiapukurssi 4t, verkkokoulutuksen. Täältä löydät koulutuksen tarjoajat. 

Niin webinaareissa kuin verkkokoulutuksen suorittamalla voidaan antaa paljon välineitä kansalaisten ensiapuosaamisen edistämiseksi.

Tasalaatuisuus ohjaa toimintaa vaikka opiskelutavat muuttuvat

Punaisen Ristin ensiapukoulutuksissa noudatetaan Punaisen Ristin periaatteita ja kansallisia ensiapuohjeita. Tasaisen ja korkean laadun varmistamiseksi koulutusten ja kouluttajien tulee olla sertifioituja. Yhteistyökumppani Kiwa varmistaa, että pätevyys- ja laatuvaatimukset täyttyvät kaikissa koulutuksissa, myös etäkoulutuksissa.

Julkaistu 13.01.2021