Mies suorittaa SPR Hätäensiapukurssi 4 t verkkokoulutusta tabletilla

Ensiapukoulutuksiin uusi vaihtoehto – SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutuksena

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus aloittaa uuden aikakauden ensiapukoulutuksissa, sillä ensiapukurssin voi suorittaa 21.9. lähtien kokonaan verkkokoulutuksena. Ensiapukoulutusten saavutettavuus paranee merkittävästi. 


Ensiapukoulutusten saavutettavuus paranee merkittävästi 

Suurin hyöty verkossa toteutettavasta koulutuksesta tulee siitä, että verkkokoulutus tuo ensiavun opiskelun suuremman yleisön saavutettavaksi, sillä Suomessa on paljon henkilöitä, joille ensiavun opettelu lähikoulutuksena ei ole ollut mahdollista esimerkiksi fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista rajoitteista johtuen. 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus on Punaisen Ristin sertifioiduista ensiavun koulutuksista lyhyin kokonaisuus hätäensiavun perusteista, mutta sen pyrkimys onkin tiivistetysti antaa rohkeutta ja valmiuksia toimia hätätilanteessa. Hätäensiavun perusteisiin kuuluvat muun muassa tajuttomalle annettava ensiapu, elvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö.

Koronavirus (COVID-19) vauhdittaa vaihtoehtoisten koulutusmuotojen suosiota

Koronavirus on aikaansaanut haasteen ensiapukoulutusten saavutettavuudessa, sillä osallistuminen ensiavun lähikoulutuksiin ei ole ollut normaaliin tapaan mahdollista. Etäkoulutusmuodot ovatkin lisääntyneet koronavirustilanteen takia kaikkialla yhteiskunnassa, kun koulutusten, työn ja arkirutiinien on pitänyt jatkua liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista huolimatta. Punainen Risti Ensiapu toimii ensiavun koulutustoiminnan edelläkävijänä ja tuo nyt tarjolle uudenlaisen laadukkaan verkkokoulutuksen, joka saavuttaa merkittävästi aiempaa suuremman yleisön.

Joustavuutta opiskeluun – SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus suoritetaan omaan tahtiin itselle sopivina aikoina

Verkkokoulutus tapahtuu kokonaan verkossa. Sen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja mediasisältöjä. Koulutussisältöön kuuluu myös erilaisia, omatoimisesti tehtäviä käytännön harjoitteita ensiapuvalmiuksien tukemiseksi.

Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivaan oppimistahtiin. Koulutuksen voi keskeyttää oman aikataulun mukaisesti ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Ensiaputodistuksen saamiseksi kurssilaiselta edellytetään välitehtävien ja loppukokeen läpäiseminen.

Koulutuksen kesto on yksilöllistä, sillä olemme kaikki erilaisia oppijoita. Koulutussisältö vastaa hätäensiapukurssin lähikoulutuksen neljää oppituntia (4 x 45 min). 

Kurssin aloittamista varten kurssilainen tarvitsee nettiyhteyden, verkko-osoitteen ja sinne syötettävän koodin. Punaisen Ristin sertifioituja verkkokoulutuksia tarjoavat kumppanit löytyvät osoitteesta ensiaputodistus.fi

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutuksen suorittamisesta muodostuu Hätäensiapukurssi 4 t -ensiapupätevyys. Pätevyyden voimassaoloaika koulutuksella on kolme (3) vuotta. Huomioithan, että SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutuksella pystyy nyt myös päivittämään pidempien koulutusten, kuten Ensiapukurssi EA1® ja Ensiapukurssi EA2® pätevyyden kerran kolmeks vuodeksi eteenpäin! (muokattu 2.9.2021)

Omat Punaisen Ristin sertifioidut ensiapupätevyydet löytyvät osoitteesta ensiaputodistus.fi, kohdasta ”oma profiili”.

 SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus pähkinänkuoressa

Verkkokoulutus, joka sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja sisältöjä. 

+ Verkkokoulutus laajentaa ensiapukoulutusten saavutettavuutta

+ Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivana aikana ja omassa opiskelutahdissa

+ Koulutuksen voi keskeyttää oman aikataulun mukaisesti ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin

+ Riskitön tapa opetella ensiaputaitoja koronavirustilanteessa

+ Ensiaputodistuksen saamiseksi kurssilaiselta edellytetään välitehtävien tekemistä ja loppukokeen läpäisemistä hyväksytysti

+ Suorittamisesta muodostuu sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4 t, -pätevyys

+ On mahdollista jatkaa Ensiapukurssi EA1® tai Ensiapukurssi EA2® voimassaoloaikaa (muokattu 2.9.2021)

 

Julkaistu 20.09.2020