See all FRC First Aid course types

Course Descriptions

See here all the available certified FRC First Aid courses

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
Emergency First Aid 4 h
Course content action at an emergency life-saving procedures in following situations: unconscious casualty bls (cpr + aed) choking severe bleeding shock accident prevention other topics according to group...
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Emergency First Aid 8 h
Course content action at an emergency life-saving procedures in following situations: unconscious casualty bls (cpr + aed) choking severe bleeding shock sudden cases of illness wounds burns health...
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
First Aid Course EA 1 ® 16 h
Course content action at an emergency life-saving procedures in following situations: unconscious casualty bls (cpr + aed) choking severe bleeding shock sudden cases of illness wounds burns bone fractures ...
SPR Ensiapukurssi EA 2 8 t
First Aid Course EA 2 ® 16 h
Course content action in emergencies the basics of triage examining and assessing the casualty mechanism of injury unconscious casualty bls (cpr + aed) choking severe bleeding shock sudden illness ...

What does each first aid course include?

The topics in each course vary depending on the duration of the course

Contents
SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
Emergency First Aid 4 h
4t
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Emergency First Aid 8 h
8t
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
First Aid Course EA 1 ® 16 h
EA 1® 16t
SPR Ensiapukurssi EA 2 8 t
First Aid Course EA 2 ® 16 h
SPR EA 2® 8 t
Toiminta auttamistilanteessa
Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
Aikuisen peruselvytys (sisältää sydäniskurin käytön)
Tukehtuvan henkilön ensiapu
Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
Verenkierron häiriötilan ensiapu
Tapaturmien ennaltaehkäisy**
Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
Terveyden edistäminen**
Henkinen ensiapu**
Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
Muut tapaturmat
Myrkytyksien ensiapu
Murtumat, nivelvammat ja selkärankavammat
Lapsen ja vauvan peruselvytys*
Vammamekanismi
Autettavan tutkiminen ja seuranta
Pää- ja silmävammat
Loukkaantuneen suojaaminen, asennot ja siirrot
Palovammat ja lämmön aiheuttamat sairaudet
Kylmän aiheuttamat vammat
Aiheiden käsittely kohderyhmän mukaan (ilm. etukäteen)

*Possibly included in other courses depending on the audience

**Handled amongst other topics in the course