Emergency First Aid 8 h

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

Mikä on SPR Hätäensiapukurssi 8 t®?

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® koulutuksessa opit hätäensiaputaitoja oppijan kokemuksia huomioivilla toiminnallisilla menetelmillä. Punaisen Ristin sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 8 t® kurssi on koulutus, jossa saat valmiuksia toimia yllättävissä, henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® perustuu kansainvälisiin ja Suomen Punaisen Ristin hyväksymiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin sekä kokemuksellisen oppimiseen

Mitä aiheita SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sisältää?

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki. Lisäksi SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -koulutuksessa käydään läpi erilaisten sairauskohtausten ensiapua. Näitä ovat aivoverenkierronhäiriö, rintakipu, matalan verensokerin aiheuttama heikotus, kouristelu, voimakas allerginen reaktio eli anafylaksia sekä yleisin hengenahdistuksen aiheuttaja astma. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® kattaa myös terveyden edistämisen sekä tapaturmien ennaltaehkäisyn sekä lyhyesti haavojen ja palovammojen ensiavun.

Koulutuksen jälkeen

Osaat auttaa

Uskallat auttaa

Tiedät miten toimia

Mitä valmiuksia SPR Hätäensiapukurssi 8 t® antaa?

Hätäensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, joilla voit pelastaa lähimmäisesti hengen. Hätäensiaputilanteet tulevat aina yllättäen. Usein ensimmäisenä paikalla on lähiomainen. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -koulutuksessa opit SPR Hätäensiapukurssi 4 t® sisällön lisäksi erilaisissa sairauskohtaustilanteissa toimimista sekä jokaiselle tärkeitä terveyden edistämisen keinoja. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® on ensiavun kansalaistaitoja vahvistava kurssi, joka ei vaadi aikaisempaa kokemusta ensiapukurssista. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® soveltuu niille, jotka tarvitsevat toimintavarmuutta hätäensiaputilanteissa toimimiseen niin kotona, vapaa-aikana ja työpaikoilla. Työterveyshuolto tukee työpaikkoja ensiapuvalmiuden määrittämisessä.

Millä tavoilla SPR Hätäensiapukurssi 8 t® on mahdollista suorittaa?

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® on mahdollista suorittaa useilla eri tavoilla. Näitä ovat lähikoulutus, webinaari eli etäkoulutus tai yhdistelmäkoulutus. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® yhdistelmäkoulutuksessa ensiavun aiheiden teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa. Hyväksytyn verkkokoulutusosuuden jälkeen saa oikeuden osallistua lähikoulutukseen.

Miten SPR Hätäensiapukurssi 8 t® suoritus todennetaan?

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen SPR Hätäensiapukurssi 8 t® on käytävä uudelleen. Jokainen suoritus kirjataan pätevyysrekisteriin oma.ensiaputodistus.fi, josta SPR Hätäensiapukurssi 8 t® mobiilikortti on ladattavissa. Lisäksi hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti.

Hätäensiapukurssi 8 t –todistus on voimassa 3 vuotta.

Miten SPR Hätäensiapukurssi 8 t® suoritus todennetaan?

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen SPR Hätäensiapukurssi 8 t® on käytävä uudelleen. Jokainen suoritus kirjataan pätevyysrekisteriin oma.ensiaputodistus.fi, josta SPR Hätäensiapukurssi 8 t® mobiilikortti on ladattavissa. Lisäksi hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti.

Valitse sinulle sopiva kurssimuoto

Yhdistelmäkoulutus

Yhdistelmäkoulutukset sisältävät verkkokoulutus- sekä lähikoulutusosuuden. Verkkokoulutusosuuden suoritat itsenäisenä verkkokoulutuksena joka sisältää tehtäviä.

Webinaari

Webinaari on koulutus, jossa ensiavunkouluttaja on live-yhteydessä kurssilaisiin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Kouluttaja hyödyntää erilaisia nykyaikaisia koulutusmetodeja kurssilla.

Lähikoulutus

Lähikoulutuksen suoritat avoimessa koulutuksessa koulutuksen tarjoajan tiloissa. Voit myös pyytää yrityskohtaista koulutusta kumppanilta.

Katso muut kurssimme

SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
First Aid Course EA 1 ® 16 h

Punaisen Ristin sertifioitu Ensiapukurssi EA 1® antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa.

SPR Ensiapukurssi EA 2 8 t
First Aid Course EA 2 ® 16 h

Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
Emergency First Aid 4 h

Hätäensiapukurssi 4 t sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi käymistä toiminnallisten menetelmien kautta.

Read More

Lue lisää Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien ajankohtaisista uutisista ja koulutuksista.