TUTUSTU ENSIAPUKOULUTUSTEN SISÄLTÖIHIN

SPR ensiapukoulutusten kurssikuvaukset

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukaisia kursseja ovat SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, SPR Ensiapukurssi EA 1®, SPR Ensiapukurssi EA 2®. Monipuolisesta ensiapukurssivalikoimastamme löydät sisällöltään juuri teille sopivan ensiapukoulutuksen ja sen toteuttamistavan. Tutustu alla olevan taulukon avulla kurssisisältöihin, valitse sopivin ja ilmoittaudu. Punainen Risti Ensiavun sertifioiduista kursseista saat aina mobiilitodistuksen ja fyysisen ensiapukortin. 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 4 t®
Punaisen Ristin sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4 t® antaa sinulle valmiuksia toimia äkillisissä hätäensiapua vaativissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi...
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 8 t®
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® koulutuksessa opit hätäensiaputaitoja oppijan kokemuksia huomioivilla toiminnallisilla menetelmillä. Punaisen Ristin sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 8 t® kurssi on koulutus, jossa saat valmiuksia toimia yllättävissä,...
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 1® 16 t
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t on hätäensiapukurssia laajempi kokonaisuus. Punaisen Ristin sertifioitu SPR Ensiapukurssi EA 1® antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa. SPR...
SPR Ensiapukurssi EA 2 8 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 2 ® 8 t
SPR Ensiapukurssi EA 2® 8 t -koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen kurssin sisällön mukaisissa aiheissa ja saa varmuutta toimia erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Kurssilla syvennetään ensiavun tiedollista ja taidollista...

Mitä kukin kurssi sisältää?

Aiheiden sisällöllinen laajuus riippuu kurssin tuntimäärästä.

Sisältö
SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 4 t®
4t
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 8 t®
8t
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 1® 16 t
EA 1® 16t
SPR Ensiapukurssi EA 2 8 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 2 ® 8 t
SPR EA 2® 8 t
Toiminta auttamistilanteessa
Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
Aikuisen peruselvytys (sisältää sydäniskurin käytön)
Tukehtuvan henkilön ensiapu
Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
Verenkierron häiriötilan ensiapu
Tapaturmien ennaltaehkäisy**
Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
Terveyden edistäminen**
Henkinen ensiapu**
Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
Muut tapaturmat
Myrkytyksien ensiapu
Murtumat, nivelvammat ja selkärankavammat
Lapsen ja vauvan peruselvytys*
Vammamekanismi
Autettavan tutkiminen ja seuranta
Pää- ja silmävammat
Loukkaantuneen suojaaminen, asennot ja siirrot
Palovammat ja lämmön aiheuttamat sairaudet
Kylmän aiheuttamat vammat
Aiheiden käsittely kohderyhmän mukaan (ilm. etukäteen)

*Tarvittaessa kohderyhmän mukaan myös muilla kursseilla.

**Käsitellään kurssin muiden aiheiden yhteydessä.