Gemensam marknadsplats för certifierad första hjälpenutbildning för ett nätverk av första hjälppartner - utbildning och utbildare på ett och samma ställe

Röda Korsets nationellt godkända första hjälpenutbildning och deras undervisningsmaterial bygger på de internationella riktlinjerna för första hjälpen, den aktuella vårdrekommendationen och de nationella riktlinjerna för återupplivning och ger därmed möjlighet att uppehålla kunskapen om första hjälpen. Målet med första hjälpen utbildning är att öka första hjälpen färdigheter och stärka modet att hjälpa

5

Certifierade första hjälpen utbildningar

599

Samarbetsorganisationer

95,806

Första hjälpen utbildade

Träning

Sök Röda korsets första hjälpprogram. Det finns också en ny implementeringsmetod, kombinerad utbildning, där du slutför en del av utbildningen online och en del som närutbildning.

EA 1
EA 2
Hätäensiapu 4 t
Hätäensiapu 8 t
Total 339 evenemang
SPR Förstahjälpskurs 4 timmars - onlineutbildning
Onlineutbildning

Certifierad nöd förstahjälpskurs 4 timmars utbildning enligt Röda Korsets träningsprogram kan genomföras helt online. Syftet med 4h nöd försthjälpskursen är att ge dig mod och förmåga att agera i en nödsituation, dvs i olyckor och sjukdomar.

Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Webinar

29.07.2021 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, yhdistelmäkoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Webinar

WEBINAARI

30.07.2021 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
Hätäensiapukurssi 8 t, yhdistelmäkoulutus
Mynt Security Oy / Suomen Ensiaputalo
Webinar

30.07.2021 12:00 - 16:00 149.00 € (MOMS 24%)
Läs mer
Hätäensiapukurssi 8 t
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle kurssiaamuna klo 8:15 sähköpostilla. Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

31.07.2021 08:30 - 15:30 135.16 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Hätäensiapukurssi 4 t
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle kurssiaamuna klo 8:15 sähköpostilla.

31.07.2021 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

1. päivä 31.7.2021 8:30-15:30, 2. päivä 1.8.2021 8:30-15:30. Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle kurssiaamuna klo 8:15 sähköpostilla. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

31.07.2021 08:30 - 15:30 184.76 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1 (16 t) lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

1. päivä 2.8.2021 8:30-15:30, 2. päivä 3.8.2021 8:30-15:30. Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle kurssiaamuna klo 8:15 sähköpostilla. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

02.08.2021 08:30 - 15:30 184.76 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1 (16 t) lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Espoo

1. päivä 2.8.2021 08:30-15:30, 2. päivä 3.8.2021 08:30-15:30. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

02.08.2021 08:30 - 15:30 184.76 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle kurssiaamuna klo 8:15 sähköpostilla.

02.08.2021 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
Hätäensiapukurssi 8 t
Punainen Risti Ensiapu Oy
Webinar

WEBINAARI

02.08.2021 08:30 - 16:00 147.56 € (MOMS 24%)
Läs mer
Total mäng utbildningas 339
Filter
Stad

Arrengör

Språk

Typ

Yrkeskompetens-kvalifikation