Gemensam marknadsplats för certifierad första hjälpenutbildning för ett nätverk av första hjälppartner - utbildning och utbildare på ett och samma ställe

Röda Korsets nationellt godkända första hjälpenutbildning och deras undervisningsmaterial bygger på de internationella riktlinjerna för första hjälpen, den aktuella vårdrekommendationen och de nationella riktlinjerna för återupplivning och ger därmed möjlighet att uppehålla kunskapen om första hjälpen. Målet med första hjälpen utbildning är att öka första hjälpen färdigheter och stärka modet att hjälpa

5

Certifierade första hjälpen utbildningar

695

Samarbetsorganisationer

176,563

Första hjälpen utbildade

Träning

Sök Röda korsets första hjälpprogram. Det finns också en ny implementeringsmetod, kombinerad utbildning, där du slutför en del av utbildningen online och en del som närutbildning.

EA 1
EA 2
Hätäensiapu 4 t
Hätäensiapu 8 t
Total 468 evenemang
SPR Förstahjälpskurs 4 timmars - onlineutbildning
Onlineutbildning

Certifierad nöd förstahjälpskurs 4 timmars utbildning enligt Röda Korsets träningsprogram kan genomföras helt online. Syftet med 4h nöd försthjälpskursen är att ge dig mod och förmåga att agera i en nödsituation, dvs i olyckor och sjukdomar.

Läs mer
FRC Emergency First Aid 8 h® classroom education
Punainen Risti Ensiapu Oy
Webinar

The webinar is done via Teams, and you can follow it with a cell phone or computer on Chrome- or Edge-browsers. The device used has to have a microphone and camera, and sufficient internet connection. The education contains practical training and guidance via video contact. You will get a link and more specific instructions to your e-mail 1-2 days before the webinar starts.

15.08.2022 08:30 - 16:00 147.56 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Kuopio

1. Kurssipäivä 15.08.2022 8.30 - 16.00 2. Kurssipäivä 17.08.2022 8.30 - 16.00

15.08.2022 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Webinar

Webinaari toteutetaan Teamsilla, ja siihen voi osallistua tabletilla tai tietokoneelta Chrome- tai Edge-selaimella. Käytettävässä laitteessa tulee olla mikrofoni ja kamera, sekä riittävästi toimiva nettiyhteys. Koulutus sisältää käytännön harjoitteita ja ohjausta videoyhteydellä. Saat osallistumislinkin ja tarkemmat ohjeet sähköpostiisi vuorokautta ennen webinaarin alkua.

15.08.2022 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Helsinki

15.08.2022 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Turku

15.08.2022 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Oulu

15.08.2022 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
FRC First Aid Course EA 1® (16 h) classroom education
Punainen Risti Ensiapu Oy
Webinar

The webinar is done via Teams, and you can follow it with a cell phone or computer on Chrome- or Edge-browsers. The device used has to have a microphone and camera, and sufficient internet connection. The education contains practical training and guidance via video contact. You will get a link and more specific instructions to your e-mail 1-2 days before the webinar starts.

15.08.2022 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Kuopio

15.08.2022 08:30 - 16:00 147.56 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

15.08.2022 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

15.08.2022 08:30 - 15:30 164.92 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Total mäng utbildningas 468
Filter
Stad

Arrengör

Språk

Typ

Yrkeskompetens-kvalifikation