Gemensam marknadsplats för certifierad första hjälpenutbildning för ett nätverk av första hjälppartner - utbildning och utbildare på ett och samma ställe

Röda Korsets nationellt godkända första hjälpenutbildning och deras undervisningsmaterial bygger på de internationella riktlinjerna för första hjälpen, den aktuella vårdrekommendationen och de nationella riktlinjerna för återupplivning och ger därmed möjlighet att uppehålla kunskapen om första hjälpen. Målet med första hjälpen utbildning är att öka första hjälpen färdigheter och stärka modet att hjälpa

5

Certifierade första hjälpen utbildningar

750

Samarbetsorganisationer

210,246

Första hjälpen utbildade

Träning

Sök Röda korsets första hjälpprogram. Det finns också en ny implementeringsmetod, kombinerad utbildning, där du slutför en del av utbildningen online och en del som närutbildning.

EA 1
EA 2
Hätäensiapu 4 t
Hätäensiapu 8 t
Total 345 evenemang
SPR Förstahjälpskurs 4 timmars - onlineutbildning
Onlineutbildning

Certifierad nöd förstahjälpskurs 4 timmars utbildning enligt Röda Korsets träningsprogram kan genomföras helt online. Syftet med 4h nöd försthjälpskursen är att ge dig mod och förmåga att agera i en nödsituation, dvs i olyckor och sjukdomar.

Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Koulutustiimi Viisipäivää Ky
Jyväskylä

07.12.2022 08:00 - 16:00 235.60 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Koulutustiimi Viisipäivää Ky
Jyväskylä

07.12.2022 08:00 - 16:00 148.64 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Tampere

Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

07.12.2022 08:30 - 15:30 235.60 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Jyväskylä

07.12.2022 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Helsinki

Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

07.12.2022 08:30 - 15:30 235.60 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Helsinki

Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

07.12.2022 08:30 - 15:30 164.92 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Helsinki

07.12.2022 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Tampere

07.12.2022 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Tampere

Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

07.12.2022 08:30 - 15:30 164.92 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® yhdistelmäkoulutuksen lähikoulutusosuus
SPR Tampereen osasto
Tampere

Hinta alennusryhmille (SPR:n jäsen, opiskelija, työtön, yleishyödyllisen yhdistyksen jäsen) 119 euroa.

07.12.2022 08:30 - 12:00 138.99 € (MOMS 24%)
Läs mer
Total mäng utbildningas 345
Filter
Stad

Arrengör

Språk

Typ

Yrkeskompetens-kvalifikation