Gemensam marknadsplats för certifierad första hjälpenutbildning för ett nätverk av första hjälppartner - utbildning och utbildare på ett och samma ställe

Röda Korsets nationellt godkända första hjälpenutbildning och deras undervisningsmaterial bygger på de internationella riktlinjerna för första hjälpen, den aktuella vårdrekommendationen och de nationella riktlinjerna för återupplivning och ger därmed möjlighet att uppehålla kunskapen om första hjälpen. Målet med första hjälpen utbildning är att öka första hjälpen färdigheter och stärka modet att hjälpa

5

Certifierade första hjälpen utbildningar

526

Samarbetsorganisationer

60,740

Första hjälpen utbildade

Träning

Sök Röda korsets första hjälpprogram. Det finns också en ny implementeringsmetod, kombinerad utbildning, där du slutför en del av utbildningen online och en del som närutbildning.

EA 1
EA 2
Hätäensiapu 4 t
Hätäensiapu 8 t
Total 202 evenemang
SPR Förstahjälpskurs 4 timmars - onlineutbildning
Onlineutbildning

Certifierad nöd förstahjälpskurs 4 timmars utbildning enligt Röda Korsets träningsprogram kan genomföras helt online. Syftet med 4h nöd försthjälpskursen är att ge dig mod och förmåga att agera i en nödsituation, dvs i olyckor och sjukdomar.

Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Punainen Risti Ensiapu Oy
Webinar

18.01.2021 08:30 - 16:00 204.60 € (MOMS 24%)
Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, yhdistelmäkoulutus
Punainen Risti Tampereen osasto
Tampere

Hinta 199 €, Punaisen Ristin jäsenille, työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille 159 €

18.01.2021 08:30 - 16:00 199.01 € (MOMS 24%)
Läs mer
Hätäensiapukurssi 8 t
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle kurssiaamuna klo 8:15 sähköpostilla. Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

18.01.2021 08:30 - 15:30 135.16 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

1. päivä 18.1.2021 8:30-15:30, 2. päivä 19.1.2021 8:30-15:30. Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle kurssiaamuna klo 8:15 sähköpostilla. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

18.01.2021 08:30 - 15:30 184.76 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Hätäensiapukurssi 8 t
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Kokkola

Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

18.01.2021 08:30 - 15:30 135.16 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Kokkola

1. päivä 18.1.2021 08:30-15:30, 2. päivä 19.1.2021 08:30-15:30. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

18.01.2021 08:30 - 15:30 184.76 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Hätäensiapukurssi 8 t, yhdistelmäkoulutus
Punainen Risti Tampereen osasto
Tampere

Hinta 139 €, Punaisen Ristin jäsenille, työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille 109 €

18.01.2021 08:30 - 16:00 139.00 € (MOMS 24%)
Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Helsinki

1. päivä 19.1.2021 08:30-15:30, 2. päivä 20.1.2021 08:30-15:30. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

19.01.2021 08:30 - 15:30 184.76 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Hätäensiapukurssi 4 t
Punainen Risti Tampereen osasto
Tampere

Kurssi järjestetään webinaarina Microsoft Teamsin välityksellä. Hinta 109 €, Punaisen Ristin jäsenille, työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille 89 €.

19.01.2021 08:30 - 12:00 109.01 € (MOMS 24%)
Läs mer
Ensiapukurssi EA 1, lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Oulu

1. päivä 19.1.2021 08:30-15:30, 2. päivä 20.1.2021 08:30-15:30. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

19.01.2021 08:30 - 15:30 184.76 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
Total mäng utbildningas 202
Filter
Stad

Arrengör

Språk

Typ

Yrkeskompetens-kvalifikation