Gemensam marknadsplats för certifierad första hjälpenutbildning för ett nätverk av första hjälppartner - utbildning och utbildare på ett och samma ställe

Röda Korsets nationellt godkända första hjälpenutbildning och deras undervisningsmaterial bygger på de internationella riktlinjerna för första hjälpen, den aktuella vårdrekommendationen och de nationella riktlinjerna för återupplivning och ger därmed möjlighet att uppehålla kunskapen om första hjälpen. Målet med första hjälpen utbildning är att öka första hjälpen färdigheter och stärka modet att hjälpa

5

Certifierade första hjälpen utbildningar

680

Samarbetsorganisationer

163,709

Första hjälpen utbildade

Träning

Sök Röda korsets första hjälpprogram. Det finns också en ny implementeringsmetod, kombinerad utbildning, där du slutför en del av utbildningen online och en del som närutbildning.

EA 1
EA 2
Hätäensiapu 4 t
Hätäensiapu 8 t
Total 375 evenemang
SPR Förstahjälpskurs 4 timmars - onlineutbildning
Onlineutbildning

Certifierad nöd förstahjälpskurs 4 timmars utbildning enligt Röda Korsets träningsprogram kan genomföras helt online. Syftet med 4h nöd försthjälpskursen är att ge dig mod och förmåga att agera i en nödsituation, dvs i olyckor och sjukdomar.

Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Seinäjoki

Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

17.05.2022 08:30 - 15:30 146.32 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle edellisenä iltana klo 23:30 sähköpostilla. Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

17.05.2022 08:30 - 15:30 146.32 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujille edellisenä iltana klo 23:30 sähköpostilla.

17.05.2022 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Seinäjoki

1. päivä 17.5.2022 08:30-15:30, 2. päivä 18.5.2022 08:30-15:30. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

17.05.2022 08:30 - 15:30 198.40 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Seinäjoki

17.05.2022 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Hämeenlinna

1. päivä 17.5.2022 08:30-15:30, 2. päivä 18.5.2022 08:30-15:30. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

17.05.2022 08:30 - 15:30 198.40 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Hämeenlinna

Kurssista on myös mahdollisuus saada yksi (1) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä.

17.05.2022 08:30 - 15:30 146.32 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Hätäensiapukurssi 4 t® lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Hämeenlinna

17.05.2022 08:30 - 11:45 110.36 € (MOMS 24%)
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Suomen Ensiapukoulutus Oy
Webinar

1. päivä 17.5.2022 8:30-15:30, 2. päivä 18.5.2022 8:30-15:30. Kurssi pidetään Webinaarikoulutuksena. Webinaarilinkki lähetetään osallistujalle edellisenä iltana klo 23:30 sähköpostilla. Kurssista on myös mahdollisuus saada kaksi (2) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää.

17.05.2022 08:30 - 15:30 198.40 € (MOMS 24%) Yrkeskompetenskvalifikation tillgängligt
Läs mer
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Suomen Punainen Risti, Lounais-Espoon osasto
Espoo

Ensiavun peruskurssi Ea-1 16 h kahtena iltana Teamsin välityksellä etänä (17.5. ja 19.5. klo 17-20.30) ja lauantaina 21.5. klo 10-17 lähiopetuksena Valpurissa, Kivenlahdessa (os. Merivalkama 8 D). Hinta Lounais-Espoon osaston jäsenille ja Espoon ensiapuryhmien aktiivisille jäsenille 90€, muille 150€. Ei laskutusmahdollisuutta, kurssimaksu maksetaan osaston tilille ennen kurssin alkua.

17.05.2022 17:00 - 17:00 150.00 € (MOMS 0%)
Läs mer
Total mäng utbildningas 375
Filter
Stad

Arrengör

Språk

Typ

Yrkeskompetens-kvalifikation