Svar på ofta ställda frågor

Svar på ofta ställda frågor

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss via fliken Kontakta oss.

Första hjälpen utbildning är en viktig del av planering av arbetsplatsens beredskap, som främst är arbetsplatsens ansvar. Det är tillrådligt att planera första hjälpen utbildning relaterad till nödplanering på basen av beredskapsplanen för det aktuella företaget och att bygga helheten på basen av en riskbedömning.

Första hjälpen-kursen kan organiseras som företagets egen anpassade utbildning eller kursdeltagarna kan delta i utbildningen öppen för alla, som kan hittas på sidan ”EVENEMANG” som en lista. Fördelen med utbildning på begäran är möjligheten att flexibel integrera utbildningsdagen i utbildning och utveckling av personalberedskap. Det är enkelt att ansluta ytterligare kundspecifika önskemål till prenumerationsutbildning

Alla Röda korsets första hjälpen kurser och Röda korset första hjälpen certifikat erhållna därifrån är giltiga i tre (3) år. Det rekommenderas att en person upprepar sina första hjälpen färdigheter på en första hjälp kurs var tredje år.

Uppgradering av kvalificerad förstahjälpskurs för FHJ 1®-utbildning kan upprepas en (1) gång genom att delta i en kortare och Livräddande Första Hjälpen i 4 timmar eller 8 timmars utbildning, som också kan kallas en uppfriskningskurs. Således fortsätter Första Hjälpen FHJ1®-utbildningen under de kommande tre (3) åren.

Utbildning under Röda Korsets första hjälpprogram är kvalificerad för att hållas av certifierade instruktörer med giltigt Röda Korsets instruktörskvalifikation. Utbildning av första hjälpenstränare (ETK / HEK-utbildning) är ytterligare yrkesutbildning för vårdpersonal.

Utbildningen ger förmågan och rätten att fungera som utbildare i Röda Korsets träningsprogram och i de utbildningsuppgifter som Röda Korset tillhandahåller. Att uppnå och upprätthålla en instruktörskvalifikation kräver att utbiladaren förbinder sig att följa Röda Korsets första hjälpen och riktlinjer för implementering av hälsoinformation.

Beredskapsplanering på arbetsplatsen är främst ansvaret för själva arbetsplatsen. Den relaterade utbildningen för första hjälpen bör planeras på basen av det berörda företagets beredskapsplan och baseras på en riskbedömning. Till exempel kan arbetsplatsplanen ange att varje skift bör innehålla en utbildad i första hjälpen.

Min profil är en tjänst från vilken kursdeltagaren kan se den utbildning och kvalifikationer de har deltagit i. Med sin egen profil behöver kursdeltagaren inte längre komma ihåg giltighetsperioderna för sina kvalifikationer eller vara rädda för att ett plastkort tappas, informationen lagras alltid i sin egen profil.

Hur får en deltagare tillgång till sin egen profil?

Deltagaren kommer att få en e-postinbjudan till sin egen profil efter avslutad onlineutbildning eller ha fått en förstahjälpskvalifikation. Deltagaren trycker på länken i e-postmeddelandet och ställer in ett lösenord första gången de loggar in. Efter inställning av lösenordet kan man logga in. Du kan också logga in på din profil på www.ensiaputodistus.fi under "Min profil".

Vad ser deltagaren i sin egen profil?

Deltagaren ser i sin profil all utbildning som han / hon har slutfört från och med 1.1.2020. Min profil visar både online- och närutbildningar. Om deltagaren endast har slutfört den onlinebaserade delen av den kombinerade utbildningen, kommer endast onlineutbildningsprestanda att visas i hans / hennes profil. För att få ett mobilkort måste både online och närutbildningen ha slutförts.

Var kan deltagaren få stöd för ibruktagande av tjänsten?

Deltagaren får stöd från Tuki@patevyys.fi. Dessutom kan kursdeltagaren söka råd hos sin egen utbildare.

Registrera dig för den utbildning du vill ha på sidan Evenemang. Alla kombinationsträningar inkluderar onlineutbildning. Du kommer att få en kod från den utbildningsorganisation som håller utbildningen.

Beställandet av ett plastcertifikat för första hjälpenutbildning under Röda Korsets utbildningsprogram slutförda efter den 1.1.2020.

Avgiften för att beställa ett kort är 14,90 € / kort. När konsumenten beställer separat ett plastcertifikat (debiteras konsumenten. När ett utbildningscertifikat med specialpris beställer ett plastcertifikatkort (debiteras utbildningsorganisationen). När deltagarens information har angetts felaktigt av utbildningsorganisationen och ett plastcertifikat skickas separat till deltagaren (debiteras utbildningsorganisationen). För att beställa ett plast kort använder du formulärerna nedan som samlar information för leverans och fakturering av plastkortet.

Utbildningsorganisation

konsument