Första Hjälpen FHJ 2 ® 16 t

Ensiapukurssi EA 2 16 t

Kursinnehåll

 • åtgärder vid nödsituationer, ledningsansvar
 • undersökning och uppföljning av den hjälpbehövande
 • skademekanism
 • första hjälpen vid medvetslöshet
 • första hjälpen vid livlöshet (återupplivning av barn)
 • avlägsnandet av främmande föremål från luftvägarna
 • stoppande av rikliga blödningar och sår
 • första hjälpen vid chock
 • första hjälpen vid vanligaste sjukdomsanfall
 • brännskador och sjukdomar orsakade av värme
 • skador orsakade av köld
 • benbrott, ledskador och ryggradsskador
 • huvud-och ögonskador
 • andra olyckssituationer
 • förgiftningar
 • förflyttningar, positioner
 • gruppvisa specialteman
 • slutövning