Tutustu kursseihin

Kurssikuvaukset

Tältä sivulta löydät tietoa tarjolla olevista kursseista

Hätäensiapukurssi 4 t
Livräddande Första Hjälpen 4 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer återupplivning och hjärtstartaren medvetslöshet främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock•gruppvisa specialteman ...
Hätäensiapukurssi 8 t
Livräddande Första Hjälpen 8 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer medvetslöshet återupplivning och hjärtstartaren främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock sjukdomsanfall sår brännskador förebyggande av olyckor ...
Ensiapukurssi EA 1® 16 t
Första Hjälpen FHJ 1 ® 16 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer återupplivning och hjärtstartaren•medvetslöshet främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock sjukdomsanfall sår brännskador benbrott och ledskador andra skador ...
Ensiapukurssi EA 2 16 t
Första Hjälpen FHJ 2 ® 16 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer, ledningsansvar undersökning och uppföljning av den hjälpbehövande skademekanism första hjälpen vid medvetslöshet första hjälpen vid livlöshet (återupplivning av barn) avlägsnandet av...