Lära känna våra partnerorganisationer som erbjuder utbildning i första hjälpen

Organisationer

Info eller våra partnerorganisationer

Suomen Ensiapukoulutus Oy

https://www.suomenensiapukoulutus.fi

kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

+358105251260

HSM Turvallisuuspalvelut Oy

https://www.hsmturvallisuuspalvelut.fi

koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi

+358405849560

Axxell Utbildning Ab

https://www.axxell.fi

camilla.laiho@axxell.fi

+358 44 739 74 53

Medego

https://www.medego.fi

info@medego.fi

+358 44 987 0262

EnsiMedi

https://ensimedi.fi

info@ensimedi.fi

+358 44 977 4074

Kontiosafe

https://www.kontiosafe.fi

myynti@kontiosafe.fi

+358503251696

Koulutustiimi Viisipäivää Ky

www.viisipaivaa.fi

asiakaspalvelu@viisipaivaa.fi

+358 40 410 2929