FLEXIBILITET FÖR STUDIER I FÖRSTA HJÄLP FÄRDIGHETER, INDIVIDUELLT - FÖRSTA HJÄLP NU SOM KOMBINATIONSUTBILDNING

Kombinationsutbildning

Ta första steget mot första hjälpen kunskap eller uppgradera din första hjälpen kunskap genom att genomföra en kombinerad första hjälpen utbildning. Närma dig första hjälpensteorin med mobila enheter eller en dator vid den mest lämpliga tiden för dig. Oavsett plats. 

 Röda Korsets första hjälpprogram certifierad Först Hjälpen FHJ 1® och Livräddande Första Hjälpen 8 t kombinerad utbildning finns nu också på engelska och svenska. Som namnet antyder inkluderar kombinerad träning en online-träning och en träningskomponent som närutbildning. Du kommer att kunna studera teoridelen online oavsett tid och plats, varefter du väljer en lämplig utbildning som passar ditt schema. 

Tid för arbete. Tid för livet. 

Du kan hitta organisationer som säljer kombinationsträning på sidan "EVENEMANG" i avsnittet Kombinerad utbildning. Den kombinerade utbildningen är formad så att den teoretiska delen (50%) av kursen implementeras först online och den andra (50%) som närutbildning, lärande praktiskt färdighet. Utbildningsmaterialet är baserat på de internationella riktlinjerna för första hjälpen, den aktuella vårdrekommendationen och de nationella riktlinjerna för återupplivning och ger därmed möjlighet att ge första hjälpen. Onlineutbildningsdelen måste ha genomförts framgångsrikt innan närutbildningsdelen startas. reservera tillräckligt med tid för att genomföra online-utbildningen. Det motsvarar ungefär hälften av antalet timmar i kursen som helhet. Börja onlineutbildningen genom att ange koden du fick från din utbildningsorganisation.  

Beställ Kombinationsutbildning!

Börja onlineutbildningen genom att ange koden du fick från din utbildningsorganisation.

Starta

När du har slutfört den godkända onlineutbildningsdelen får du ett certifikat till din e-post. Var beredd att presentera det  certifikat som du fick som en utskrift eller från din mobil till din första hjälpen utbildare när du börjar din närutbildning. Röda korsets första hjälpen intyg och kvalifikationsregistreringsmärket utfärdas i slutet av närutbildningen, när online- och närutbildningen, det vill säga den kombinerade utbildningen, har godkänts i sin helhet.