BEKANTA DIG MED INNEHÅLLET I FÖRSTA HJÄLPEN-UTBILDNINGARNA

FRK Förstahjälpskursers innehållsbeskrivningar

Kurser i enlighet med Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram är FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®, FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t®, FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Första Hjälpen FHJ 2®. I vårt mångsidiga första hjälpen-kursutbud hittar ni första hjälpen-utbildning med precis lämpligt innehåll och genomföringssätt för er. Bekanta er med kursinnehåll med hjälp av tabellen nedan, välj det alternativ som passar er bäst och gör anmälan. Av Röda Korset Första Hjälpens kurser får du alltid mobilintyg och fysiskt första hjälpen-kort. 

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®
FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer återupplivning och hjärtstartaren medvetslöshet främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock•gruppvisa specialteman ...
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Livräddande Första Hjälpen 8 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer medvetslöshet återupplivning och hjärtstartaren främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock sjukdomsanfall sår brännskador förebyggande av olyckor ...
FRK Första Hjälpen FHJ 1 ® 16 t
Första Hjälpen FHJ 1 ® 16 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer återupplivning och hjärtstartaren•medvetslöshet främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock sjukdomsanfall sår brännskador benbrott och ledskador andra skador ...
Första Hjälpen FHJ 2 ® 8 t
Första Hjälpen FHJ 2 ® 8 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer, ledningsansvar undersökning och uppföljning av den hjälpbehövande skademekanism första hjälpen vid medvetslöshet första hjälpen vid livlöshet (återupplivning av barn) avlägsnandet av...

Vad innehåller kursen?

Bredden av ämnen som behandlas varierar beroende på kursens timmängd.

Innehåll
FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®
FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®
4t
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Livräddande Första Hjälpen 8 t
8t
FRK Första Hjälpen FHJ 1 ® 16 t
Första Hjälpen FHJ 1 ® 16 t
EA 1® 16t
Första Hjälpen FHJ 2 ® 8 t
Första Hjälpen FHJ 2 ® 8 t
SPR EA 2® 8 t
Agerande in en hjälpsituation
Igenkänning av och första hjälpen för medvetslös
Grundåterupplivning av vuxen (innehåller användning av hjärtstartare)
Första hjälpen vid kvävning
Stillandet av kraftig blödning
Första hjälpen vid störningar i blodcirkulationen
Förebyggandet av olyckor**
Första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsanfallen
Första hjälpen vid de vanligaste sår och brännskador
Hälsofrämjandet**
Mental första hjälp**
Första hjälpen vid ledskador och frakturer
Andra olyckor
Första hjälpen vid förgiftningar
Frakturer, ledskador och ryggradsskador
Grundåterupplivning av barn och bebis*
Skademekanism
Undersökning och uppföljning av skadad
Huvud- och ögonskador
Skyddandet, placering och flytt av skadad
Brännskador och sjukdomar orsakade av värme
Skador orsakade av köld
Behandling av ämnen enligt målgrupp (meddelat på förhand)

*Vid behov enligt målgrupp även på andra kurser.

**Behandlas i samband med andra ämnen på kursen.