TUTUSTU ENSIAPUKOULUTUSTEN SISÄLTÖIHIN

FRK Förstahjälpskursers innehållsbeskrivningar

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukaisia kursseja ovat SPR Hätäensiapukurssi 4 t®, SPR Hätäensiapukurssi 8 t®, SPR Ensiapukurssi EA 1®, SPR Ensiapukurssi EA 2®. Monipuolisesta ensiapukurssivalikoimastamme löydät sisällöltään juuri teille sopivan ensiapukoulutuksen ja sen toteuttamistavan. Tutustu alla olevan taulukon avulla kurssisisältöihin, valitse sopivin ja ilmoittaudu. Punainen Risti Ensiavun sertifioiduista kursseista saat aina mobiilitodistuksen ja fyysisen ensiapukortin. 

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
Livräddande Första Hjälpen 4 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer återupplivning och hjärtstartaren medvetslöshet främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock•gruppvisa specialteman ...
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Livräddande Första Hjälpen 8 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer medvetslöshet återupplivning och hjärtstartaren främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock sjukdomsanfall sår brännskador förebyggande av olyckor ...
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
Första Hjälpen FHJ 1 ® 16 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer återupplivning och hjärtstartaren•medvetslöshet främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock sjukdomsanfall sår brännskador benbrott och ledskador andra skador ...
Ensiapukurssi EA 2 16 t
Första Hjälpen FHJ 2 ® 16 t
Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer, ledningsansvar undersökning och uppföljning av den hjälpbehövande skademekanism första hjälpen vid medvetslöshet första hjälpen vid livlöshet (återupplivning av barn) avlägsnandet av...

Mitä kukin kurssi sisältää?

Aiheiden sisällöllinen laajuus riippuu kurssin tuntimäärästä.

Sisältö
SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
Livräddande Första Hjälpen 4 t
4t
SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
Livräddande Första Hjälpen 8 t
8t
SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
Första Hjälpen FHJ 1 ® 16 t
EA 1® 16t
Ensiapukurssi EA 2 16 t
Första Hjälpen FHJ 2 ® 16 t
EA 2 16t
Toiminta auttamistilanteessa
Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
Aikuisen peruselvytys (sisältää sydäniskurin käytön)
Tukehtuvan henkilön ensiapu
Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
Verenkierron häiriötilan ensiapu
Tapaturmien ennaltaehkäisy**
Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
Terveyden edistäminen**
Henkinen ensiapu**
Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
Muut tapaturmat
Myrkytyksien ensiapu
Murtumat, nivelvammat ja selkärankavammat
Lapsen ja vauvan peruselvytys*
Vammamekanismi
Autettavan tutkiminen ja seuranta
Pää- ja silmävammat
Loukkaantuneen suojaaminen, asennot ja siirrot
Palovammat ja lämmön aiheuttamat sairaudet
Kylmän aiheuttamat vammat
Aiheiden käsittely kohderyhmän mukaan (ilm. etukäteen)

*Tarvittaessa kohderyhmän mukaan myös muilla kursseilla.

**Käsitellään kurssin muiden aiheiden yhteydessä.