Prova gärna första hjälpen studier på distans!

En exceptionell situation uppmuntrar digitalt språng och kreativitet

på grund av att korona-situationen orsakade en enorm mängd begränsningar av rörelse och sammankomst. På utbildningsfronten måste nästan all kontaktundervisning avbrytas. Detta resulterade i behovet av att introducera digitala undervisningsverktyg och ta utbildning online, inklusive utbildning i första hjälpen. Distansinlärning, dvs webbseminarier och onlineträning, har gjort det möjligt för många aktörer att fortsätta sin utbildning.

Villighet och mod att hjälpa

Handfärdigheter är en viktig del av första hjälpen utbildning, men förutom handfärdigheter,  är attityder och modet att hjälpa till i  minst lika viktig roll. I en hjälpsituation är manuella färdigheter inte användbara såvida inte hjälpen har modet att agera. Faktum är att förstahjälpskurser är en utmärkt möjlighet att påverka inte bara handfärdigheter utan också attityder och beredskap att hjälpa och att uppmuntra lekmän att ge första hjälpen. Av denna anledning behandlar Röda korsets första hjälppurser också mer omfattande säkerhetskultur, förebyggande av olyckor och hälsoinformation.

Exceptionella situationen orsakad av coronaviruset kan också ses som en möjlighet att skaka av fördomar och attityder. Enligt Minna Sihvo, Master i vuxenutbildning. Alla kan inte,  eller vill komma till lokal träning. Online-utbildning ger möjligheter att dela information om första hjälpen till en större publik.

- En ny typ av tänkande och attityd behövs i utbildningen av första hjälpen, även efter många år som utbildare i första hjälpen måste man beakta sina egna attityder och idéer från många vinklar. 

De kan nu utmanas när man funderar över de möjligheter som skapats av e-lärande. Kanske är den viktigaste gåvan från kurserna i första hjälpen elevernas egna insikter och känslomässiga upplevelser som man kommer ihåg starkt. Då kan kursdeltagaren uppmuntras att gå till första hjälpen situationer och våga vidta åtgärder, säger Sihvo.  

Studier online

Online-utbildningar medför nya möjligheter till utbildare och kursdeltagare , och möjliggör kreativitet i förvärvet av första hjälpen. Ett exempel kan vara att skapa ett tryckbandage, där tränaren instruerar kursdeltagarna att söka hemma efter redskap för att stoppa den stora blödningen. En sådan uppgift motiverar och aktiverar eleven att överväga att ge första hjälpen i sin egen arbetsmiljö.  

Enligt Sihvo är lärande en mycket personlig sak där känslaoch motivation spelar en stark roll. Första hjälpen utbildning har länge förlitat sig på kunskap och färdigheter, som är viktiga i första hjälpen lärande, men forskning om lärande har också börjat undersöka känslornas roll i lärande. Enligt Sihvo kommer uppmärksamheten på känslor att spela en stor roll i framtiden. I första hjälpen utbildning kan man stärka självförtroende och mod att hjälpa ,inte bara genom tränarens expertis utan också genom känslor, interaktion och motivation.

I webinarträningen används en dator, surfplatta eller telefon för att ansluta till utbildaren, som styr utbildningen via en video- och ljudanslutning.

Om vi ​tor att det kommer att bli fler liknande exceptionella situationer i framtiden, hur kan vi utveckla förstahjälpsträningen så att den blir ännu mer framgångsrik på avstånd?

 -Många verktyg kan tillhandahållas online för att främja medborgarnas första hjälpen kunskaper. Trots att utbildarna tar kursdeltagarna i framkant, återstår mycket att lära av eleven. Utan elevens egen motivation, producerar deras kontaktutbildning inte lärande eller lärandes erfarenheter. Utbildaren förväntas ha förmågan att aktivera kursdeltagarens eget tänkande så att lärande kan äga rum. Samma juridiska karaktär fungerar också via nätverket, säger Sihvo.  

Två olika former för distansinlärning

1) Kombinerad träning kombinerar första hjälpensteori och manuell färdighetsträning

Kombinerad utbildning består av en online- och närtränginskomponent. Självgående onlineutbildning är en studiekurs som består av en mängd interaktiva onlineuppdrag genom bilder, videor och animationer. Varje avsnitt följs av en halvtidsexamen som måste avslutas innan du fortsätter. Utbildarnas erfarenheter och feedback visar att de som kommer till närutbildningen har god teoretisk kunskap om första hjälpen, vilket bidrar till den praktiska utbildningen av första hjälpen. 

2) I webbseminarier tillhandahålls första hjälpenutbildning av en certifierad tränare via video och ljudanslutning

På grund av korona-situationen kan all närutbildningar organiseras som webbinarier fram till slutet av 2020, dvs på ett sådant sätt att kursdeltagarna upprättar en video- och ljudanslutning med utbildaren. Flera Röda korsets första hjälpen, partnerorganisationer för utbildningsprogrammen organiserar utbildningar som webbseminarier och de finns på sidan ensiaputodistus.fi.

Kvalitet styr aktiviteter även när lärvanor förändras

Röda korsets första hjälpenutbildning följer Röda Korsets principer och nationella riktlinjer för första hjälpen. För att säkerställa jämn och hög kvalitet måste utbildning och utbildare certifieras. Samarbetspartner Kiwa ser till att kvalifikation och kvalitetskrav uppfylls i all utbildning, inklusive distansutbildning.

Utbildningsleverantörer och öppen utbildning.

Suositukset Punaisen Ristin ensiapukoulutusten järjestämiseen 1.6.2020 alkaen.

Röda Korsset första hjälpen utbildningsplanerare Minna Sihvo intervjuades i nyheten.

Publicerat 27.05.2020