Första hjälpen-kurs flexibelt i form av nätutbildning

Börja genomföring av första hjälpen-utbildning på nätet

Du kan genomföra den certifierade FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen som följer Röda Korsets utbildningsprogram självständigt och i sådan tid som passar dig bäst. Kursen innehåller även elbranschens första hjälpen-utbildningsämnen enligt elarbetssäkerhetsstandard SFS6002.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

Börja genomföring av första hjälpen-utbildning på nätet

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

Röda Korsets certifierade FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs ger dig färdigheter i att agera i plötsliga situationer som kräver livräddande första hjälp. FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen innehåller en genomgång av ämnen i livräddande första hjälp i form av interaktiva och självständiga övningar. Online kursen kan genomföras med mobil eller dator.

Första hjälpen-kunskaper åt alla oberoende tid och plats
FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursens innehåll grundar sig på internationella och nationella första hjälpen- och återupplivningsråd samt erfarenhetsbaserat lärande.

Välj kurserbjudare
Anmäl dig till utbildning
Börja utbildning
Mobilintyg

Hur genomför du FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen

Välj först en kurserbjudare.

Anmäl dig till FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen. Försäkra dig om att du håller på att delta på Röda Korsets kurs i livräddande första hjälpen, av vilken du får Röda Korsets första hjälpen-intyg. 

Du får en inbjudan till din e-post, via vilken du kan starta FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen. Välj utbildningsspråk i samband med inloggning. Om du vill kan du pausa online kursen och fortsätta från samma ställe senare.

Efter att du genomfört hela kursen får du officiellt FRK livräddande första hjälpen-intyg, m.h.a. denna du en gång kan fortsätta giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ1® eller FRK Första Hjälpen FHJ 2® i 3 år.


.

Nyttan av FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs

Du lär dig kunskaper som räddar liv

Du kan framskrida i egen takt

Oberoende av plats

Kan genomföras i tider som passar dig

Enkelt att delta

Fungerar på alla enheter

Åt vem är FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen riktad?

Genom att gå FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen uppehåller du dina kunskaper i att rädda liv. FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen lämpar sig för alla som har ett behov av att lära sig förhandsagerande i situationer för livräddande första hjälpen såväl hemma, på fritiden eller arbetsplatsen. Du kan delta utan tidigare första hjälpen-utbildning.

Åt vem är FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen riktad?
Innehållet i FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen

Innehållet i FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen

De ämnen som behandlas på FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen är agerande i hjälpsituationer, igenkänning av och första hjälpen för medvetslös, hjärt- lungräddning samt användning av rådgivande defibrillator, stillandet av kraftig blödning i extremitet, chock och förebyggandet av olyckor.

Uppdatering av FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Första Hjälpen FHJ 2®

Med FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen kan du en gång uppdatera giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Första Hjälpen FHJ 2® (som är i kraft) för tre år framåt.

Uppdatering av FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Första Hjälpen FHJ 2®
FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® -intyg

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® -intyg

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®–intyget är giltigt i 3 år. Varje prestation antecknas i behörighetsregistret oma.pätevyys.fi, varifrån du kan ladda FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®– mobilintyg. Av godkänd FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs är det möjligt att få ett plastigt intygskort som postas separat.

Uppdatering av FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Första Hjälpen FHJ 2®

Med FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen kan du en gång uppdatera giltigheten av FRK Första Hjälpen FHJ 1® och FRK Första Hjälpen FHJ 2® (som är i kraft) för tre år framåt.

Tarjolla olevat verkkokurssimme

Vad erbjuder vi i online kursen för livräddande första hjälpen

Under FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®–online kursen vi erbjuder lär du dig medborgarkunskaper som räddar liv flexibelt, mångsidigt och effektivt med hjälp av metoder som aktiverar den lärande och uppehåller intresset under hela utbildningen. Till sist får du smidigt FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®–mobilintyg, som är ett bevis på avklarad FRK första hjälpen-utbildning. Utbildningen lämpar sig åt alla och innehåller även elbranschens första hjälpen-utbildningsämnen enligt elarbetssäkerhetsstandard SFS6002.

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t®

Kursinnehåll åtgärder vid nödsituationer återupplivning och hjärtstartaren medvetslöshet främmande föremål i luftvägarna riklig blödning chock•gruppvisa specialteman

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® -intyg

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® partners

Beställ koden som behövs för FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kursen av våra partners som erbjuder utbildningar:

Suomen Ensiapukoulutus Oy
Punainen Risti Ensiapu
Uudenmaan Turvallisuuskortti­koulutus Oy
Ensiapukoulutus Eetu Honkanen
Auts-Tuote Oy
Suomen Ensiaputalo
Koulutuspalvelu Smart & Safety Oy
Suomen Akuuttipalvelut Oy
Punainen Risti Tampereen osasto
HSM Turvallisuuspalvelut Oy
Axxell Utbildning Ab
Medego
Ensiapukoulutus Markus Kantola
EnsiMedi
Kontiosafe
SPR Lahden alueen osasto
Soprano Oyj/MIF Pätevyydet
Koulutustiimi Viisipäivää Ky
Taijan Koulutuspalvelu