TUTUSTU ENSIAPUKOULUTUSTEN SISÄLTÖIHIN

Kurssi­kuvaukset

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukaisia kursseja ovat Hätäensiapukurssi 4 t, Hätäensiapukurssi 8 t, Ensiapukurssi EA 1®, Ensiapukurssi EA 2®. Alta löydät lisää tietoa ensiapukurssien sisällöistä. Ensiapukurssista saat virallisen Punainen Risti Ensiavun ensiaputodistuksen (mobiilitodistus/ensiapukortti). 

Hätäensiapukurssi 4 t
Hätä­ensiapu­kurssi 4 t
Punaisen Ristin sertifioitu Hätäensiapukurssi 4 t antaa sinulle valmiuksia toimia äkillisissä hätäensiapua vaativissa tilanteissa. Hätäensiapukurssi 4 t sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi käymistä...
Hätäensiapukurssi 8 t
Hätä­ensiapu­kurssi 8 t
Hätäensiapukurssi 8 t koulutuksessa opit hätäensiaputaitoja oppijan kokemuksia huomioivilla toiminnallisilla menetelmillä. Punaisen Ristin sertifioitu Hätäensiapukurssi 8 t kurssi on koulutus, jossa saat valmiuksia toimia yllättävissä, henkeä...
Ensiapukurssi EA 1® 16 t
Ensiapu­kurssi EA 1 ® 16 t
Ensiapukurssi EA 1® 16 t on hätäensiapukurssia laajempi kokonaisuus. Punaisen Ristin sertifioitu Ensiapukurssi EA 1® antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa. Ensiapukurssi...
Ensiapukurssi EA 2 16 t
Ensiapu­kurssi EA 2 ® 16 t
Kurssin sisältö toiminta auttamistilanteessa, johtovastuu autettavan tutkiminen ja seuranta vammamekanismi tajuttoman henkilön ensiapu elottoman henkilön ensiapu (lasten elvytys) vierasesineen poistaminen hengitysteistä ...

Mitä kukin kurssi sisältää?

Aiheiden sisällöllinen laajuus riippuu kurssin tuntimäärästä.

Sisältö
Hätäensiapukurssi 4 t
Hätä­ensiapu­kurssi 4 t
4t
Hätäensiapukurssi 8 t
Hätä­ensiapu­kurssi 8 t
8t
Ensiapukurssi EA 1® 16 t
Ensiapu­kurssi EA 1 ® 16 t
EA 1 16t
Ensiapukurssi EA 2 16 t
Ensiapu­kurssi EA 2 ® 16 t
EA 2 16t
Toiminta auttamistilanteessa
Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
Aikuisen peruselvytys (sisältää sydäniskurin käytön)
Tukehtuvan henkilön ensiapu
Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
Verenkierron häiriötilan ensiapu
Tapaturmien ennaltaehkäisy**
Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
Terveyden edistäminen**
Henkinen ensiapu**
Nivelvammojen ja murtumien ensiapu
Muut tapaturmat
Myrkytyksien ensiapu
Murtumat, nivelvammat ja selkärankavammat
Lapsen ja vauvan peruselvytys*
Vammamekanismi
Autettavan tutkiminen ja seuranta
Pää- ja silmävammat
Loukkaantuneen suojaaminen, asennot ja siirrot
Palovammat ja lämmön aiheuttamat sairaudet
Kylmän aiheuttamat vammat
Aiheiden käsittely kohderyhmän mukaan (ilm. etukäteen)

*Tarvittaessa kohderyhmän mukaan myös muilla kursseilla.

**Käsitellään kurssin muiden aiheiden yhteydessä.