Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin

Alta löydät vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta omaan kysymykseesi, voit ottaa meihin yhteyttä Ota Yhteyttä -välilehden kautta.

Ilmoittaudu haluamaasi koulutukseen Ensiapukoulutukset- sivulla tästä linkistä. Saat koodin ensiavun yhdistelmäkoulutuksen verkko-osuuteen sekä SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutukseen sähköpostiisi valitsemaltasi koulutusorganisaatiolta.

Elämän tärkeimmillä taidoilla on merkitystä. Ensiapukoulutus on olennainen osa työpaikkojen valmiussuunnittelua, josta vastaa ensisijassa työpaikka itse. Valmiussuunnitteluun liittyvät ensiapukoulutukset kannattaa suunnitella tapauskohtaisesti yrityksen ensiapuvalmiuksia käsittelevän suunnitelman pohjalta ja rakentaa kokonaisuus riskikartoituksen pohjalta.

Sertifiointi kertoo, että koulutus toteutetaan tasalaatuisesti aina joka puolella Suomea. Työnantajalla on näin mielenrauha siitä, että koulutuksen arviointi ei perustu koulutusta järjestävän tahon omaan arvioon, vaan arviointia tekee kolmas osapuoli.

Ensiapukurssi voidaan järjestää yrityksen omana tilauskoulutuksena tai kurssilaiset voivat osallistua kaikille avoimiin koulutuksiin, jotka löytyvät ”ILMOITTAUDU” välilehdeltä listauksena. Tilauskoulutusten etuna on mahdollisuus tuoda koulutuspäivä joustavasti osaksi henkilöstön valmiuskoulutusta ja -kehittämistä. Tilauskoulutuksiin on helppo kytkeä tilaajakohtaiset lisätoiveet.

Kaikki Punaisen Ristin ensiapukurssit ja niistä saadut Punaisen Ristin ensiaputodistukset ovat voimassa kolme (3) vuotta. Suositus on, että henkilö kertaa ensiaputaitojaan vähintään kolmen vuoden välien ensiapukurssilla.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutuksella voi päivittää voimassaolevan SPR Ensiapukurssi EA 1®- ja SPR Ensiapukurssi EA 2®-koulutuksen yhden kerran kolmeksi vuodeksi eteenpäin 14.6.2021 alkaen.

Kyllä saa. Kohdellaksemme kumppaneidemme asiakkaita yhdenvertaisesti, annamme kaikille SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutuksen käyneille mahdollisuuden saada vanhamuotoinen SPR Ensiapukurssi EA 1® ja SPR Ensiapukurssi EA 2® voimaan näyttämällä Hätäensiapu 4 t- todistus voimassaolevan vanhamuotoisen todistuksen kanssa.

Kurssilainen näyttää sekä vanhan SPR Ensiapukurssi EA 1® - tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -todistuksensa että uuden SPR Hätäensiapukurssi 4 t-todistuksen, eli saamansa mobiilitodistuksen.

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukaisia koulutuksia ovat oikeutettuja pitämään sertifioidut kouluttajat, joilla on Punaisen Ristin kouluttajapätevyys voimassa. Ensiavun kouluttajakoulutus (ETK / HEK-koulutus) on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettua ammatillista lisäkoulutusta. ETK- ja HEK -koulutuksesta vastaa Punainen Risti Ensiapu.

Koulutus antaa valmiudet ja oikeuden toimia Punaisen Ristin koulutusohjelmien kouluttajana sekä Punaisen Ristin tarjoamissa koulutustehtävissä. Kouluttajapätevyyden saaminen ja ylläpitäminen edellyttää, että kouluttaja sitoutuu noudattamaan Punainen Risti Ensiavun ja terveystiedon koulutusohjelmien toteutusohjetta.

Työpaikkojen valmiussuunnittelusta vastaa ensisijassa työpaikka itse. Työpaikan valmiussuunnitelussa auttaa työpaikan työterveyshuolto.

Valmiussuunnitteluun liittyvät ensiapukoulutukset kannattaa suunnitella kyseessä olevan yrityksen ensiapuvalmiuksia käsittelevän suunnitelman pohjalta ja rakentaa kokonaisuus riskikartoituksen pohjalta. Työpaikan suunnitelmasta usein ilmenee, kuinka paljon ja minkä tasoista ensiapukoulutusta henkilöstöllä tulisi olla.

Oma profiili on palvelu, mistä kurssilainen näkee käymänsä koulutukset ja pätevyydet. Sitä voisi kutsua myös "mobiilikortiksi". Oman profiilin avulla, kurssilaisen ei tarvitse enää muistaa pätevyyksiensä voimassaoloaikoja tai pelätä muovisen kortin hukkumista, sillä tiedot ovat aina tallessa omassa profiilissa.

Miten kurssilainen saa pääsyn omaan profiiliinsa?

Kurssilainen saa sähköpostitse kutsun omaan profiilinsa suoritettuaan verkkokoulutuksen tai saatuaan ensiapupätevyyden. Kurssilainen painaa sähköpostissa olevaa linkkiä ja asettaa itselleen salasanan ensimmäistä kertaa kirjautuessaan. Salasanan asettamisen jälkeen koulutettava voi kirjautua sisään. Omaan profiiliin voi kirjautua myös osoitteessa www.ensiaputodistus.fi kohdasta ”Oma Profiili”.

Mitä kurssilainen näkee omassa profiilissaan?

Koulutettava näkee omassa profiilissaan kaikki 1.1.2020 alkaen suorittamansa Punaisen Ristin mukaiset todistuskoulutukset. Omassa profiilissa näkyvät sekä verkko- että lähikoulutukset. Jos koulutettava on suorittanut vain yhdistelmäkoulutuksen verkkokoulutusosuuden, vain verkkokoulutussuoritus näkyy omassa profiilissa. Mobiilikortin, eli pätevyyden saaminen edellyttää, että sekä verkko- ja lähikoulutusjakso ovat hyväksytysti suoritettuja.

Mistä kurssilainen saa tukea palvelun käyttöönottoon?

Kurssilainen saa tukea osoitteesta tuki@patevyys.fi. Lisäksi kurssilainen voi kysyä neuvoa omalta kouluttajakumppaniltaan.

Muovisen todistuskortin erikseen tilaaminen 1.1.2020 jälkeen suoritetuista Punaisen Ristin Koulutusohjelmien mukaisista ensiapukoulutuksista.

Kortin tilauksen veloitus on 14,90€/kortti. Kun kuluttaja tilaa erikseen muovisen todistuskortin (veloitetaan kuluttajalta. Kun erityishintaa käyttävä koulutusorganisaatio tilaa muovisen todistuskortin (veloitetaan koulutusorganisaatiolta). Kun osallistujan tiedot on syötetty koulutusorganisaation toimesta väärin ja osallistujalle lähetetään muovinen todistuskortti erikseen (veloitetaan koulutusorganisaatiolta). Muovisen todistuskortin tilaamiseen käytetään alla olevia lomakkeita, joissa kerätään tiedot muovisen kortin toimitusta ja laskuttamista varten.

Koulutusorganisaatiot

Kuluttajat

Sertifiointiohjelmassa kuvataan vaatimukset, joiden täyttyminen on edellytyksenä ensiapupätevyyden myöntämiselle. Sertifiointiohjelmassa on myös yleinen kuvaus sertifiointiprosessista sekä kuvaus puolueettomuuden hallintamenettelyistä.

Lataa sertifiointiohjelma

Löydät mobiilitodistuksesi Ensiaputodistus.fi -sivuston oikeassa yläkulmassa olevan "Oma profiili"-painikkeen kautta. Kirjautuessasi omiin ensiapupätevyystietoihisi käytä samaa sähköpostiosoitetta, jonka ilmoitit ensiapukurssille osallistuessasi. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla saat luotua itsellesi sopivan salasanan klikkaamalla kohtaa "Salasana unohtunut?" ja noudattamalla sähköpostiin saamiasi ohjeita.

Otathan yhteyttä tuki@patevyys.fi sähköpostiin. He auttavat teitä eteenpäin.