JOUSTOA ENSIAPUTAITOJEN OPISKELUUN, YKSILÖLLISESTI - ENSIAPUKOULUTUS NYT YHDISTELMÄKOULUTUKSENA

Ota ensimmäinen askel kohti ensiapuvalmiutta tai päivitä ensiaputaitosi suorittamalla ensiavun yhdistelmäkoulutus. Lähesty ensiavun teoriaa mobiililaittein tai tietokoneella juuri sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Paikasta riippumatta.

Punainen Risti Ensiavun Koulutusohjelmien mukaiset sertifioidut Ensiapukurssi EA1® sekä Hätäensiapukurssi 8 t yhdistelmäkoulutukset saatavilla nyt myös englannin ja ruotsinkielisinä.

Nimensä mukaisesti yhdistelmäkoulutukset sisältävät verkkokoulutus- sekä lähikoulutusosuuden. Teoriaosuuden pystyt opiskelemaan verkossa ajasta ja paikasta riipumatta, jonka jälkeen valitset aikatauluusi sopivan lähikoulutuksen.

Aikaa työlle. Aikaa elämälle.

Yhdistelmäkoulutuksia myyvät organisaatiot löydät ”TAPAHTUMAT” –sivulta, osiosta yhdistelmäkoulutukset.

Yhdistelmäkoulutukset on suunniteltu siten, että teoriaosuus (50 %) kurssista toteutetaan ensin verkossa ja toinen (50 %) lähijaksona käytännön kädentaitoja opetellen.

Koulutusmateriaali rakentuu kansainvälisiin ensiapuohjeisiin, Käypä Hoito –suositukseen sekä kansallisiin Elvytysohjeistuksiin ja tarjoaa siten mahdollisuuden ensiavun osaamisen ylläpitämiseen.

Verkkokoulutusosuus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen lähikoulutusosuuden aloittamista. Varaathan verkkokoulutuksen suorittamiseen tarpeeksi aikaa. Se vastaa kestoltaan tuntimääräisesti noin puolta kurssikokonaisuuden tuntimäärästä. Aloita verkkokoulutus syöttämällä kouluttajaorganisaatioltasi saamasi koodi.

Siirry suorittamaan yhdistelmäkoulutusta.

Aloita

Hyväksytyn verkkokoulutusosuuden suorituksen jälkeen, saat sähköpostiisi todistuksen. Varaudu esittämään saamasi verkkokoulutustodistus tulosteena tai mobiilina ensiavun kouluttajallesi aloittaessasi lähikoulutusosuutta.

Punaisen Ristin ensiaputodistus ja pätevyysrekisteröintimerkintä myönnetään lähikoulutusosion päätteeksi, kun verkko- ja lähikoulutusosiot eli yhdistelmäkoulutus on kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritettu.