Viihdealan ammattilaisten tunnelmia ensiavun yhdistelmäkoulutuksista

Tunnetut kulttuurialan monitoimijat suorittivat sertifioidun Punaisen Ristin ensiavun yhdistelmäkoulutuksen. Verkko- ja lähikoulutuksen yhdistäminen oli erittäin toimiva kokonaisuus kertovat Sami Hintsanen, Antti Reini, Gekko ja Johanna Debreczeni. Heidän ajatuksiaan koulutuksesta pääsee myös kuuntelemaan podcastinä.

Koulutuksen laadusta huomaa, että tekijöinä on ollut ammattilaisia. Verkkokoulutus on rakennettu niin, että se motivoi jatkamaan aiheesta toiseen.

Sertifiointi tuo ensiapukoulutuksen hankintaan luotettavuutta ja mielenrauhaa. Tästä syystä monet koulutus- ja pätevyysjärjestelmät hakeutuvatkin sertifioinnin piiriin. Sertifioinnin kautta koulutuksen arviointi ei perustu itsearviointiin, vaan taustalla on kolmas riippumaton toimija tätä varten. Tämä tekee koulutuksista tasalaatuisia, eikä ikäviä yllätyksiä tarvitse pelätä.

Punaisen Ristin virallinen verkkokoulutus sisältää monipuolisesti ammattilaisten tekemiä erilaisia tehtäviä, animaatioita ja videoita. Erilaisten mediamuotojen avulla syy-seuraus-suhteiden esittäminen on aiempaa paremmalla tasolla. Esimerkiksi animaatioita hyödyntämällä voidaan visuaalisesti esittää, mitä elvyttämisessä on tarkoitus aikaansaada.

Laulaja Johanna Debreczeni kertoo: ”ettei verkkokoulutusosuuden suorittaminen tuottanut ongelmia, sillä verkkokoulutus oli tosi laadukkaasti tehty ja monella tapaa palkitseva näin maallikolle. Hyvä tunne tuli muun muassa siitä, kun pääsi läpi välikokeista, ja se taas motivoi jatkamaan kurssia eteenpäin.”

Etäkoulutusvaihtoehdot hyödyttävät eniten niitä, joille lähikoulutukseen osallistuminen ei ole vaihtoehto.

Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen voi koronatilanteesta johtuen suorittaa kokonaan etänä. Suurin hyöty etäkoulutusmahdollisuuksista tulee siitä, että ne tuovat ensiavun opiskelun suuremman yleisön saavutettavaksi. Suomessa on paljon henkilöitä, joille ensiavun opettelu lähikoulutuksena ei ole ollut mahdollista esimerkiksi fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista syistä. Koronavirus on entisestään pahentanut ensiapukoulutusten saavutettavuutta, sillä sairastumisen riskiryhmiin kuuluvilla henkilöillä ei ole pandemian aikana mahdollisuutta osallistua lähikoulutuksiin.

Punaisen Ristin verkkokoulutus on erittäin helppo ja selkeä kokonaisuus toteaa Antti Reini: ”Verkkokoulutuksen hailaitti oli sen selkeys. Koulutukseen ei tarvinnut tehdä mitään latauksia tai ymmärtää bittiavaruuden kommervenkkejä , sitä oli helppo käyttää.”

Yhdistelmäkoulutuksen verkkokoulutusosuus toimii helposti tietokoneella, kännykällä tai pädillä. Yhdistelmäkoulutuksen voi tilata työporukalle esimerkiksi kysymällä tarjousta ensiaputodistus.fi -osoitteesta löytyviltä virallisilta kumppaneilta.

Joustoa työntekoon ja arkeen - yhdistelmäkoulutuksen verkkokoulutusosuuden voi suorittaa omaan tahtiin itselle sopivina aikoina.

Verkkokoulutusosuus tapahtuu kokonaan verkossa. Koulutuksen pohjalla on verkkokoulutusalusta, johon on rakennettu monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja kurssisisältöjä. Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiin itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Olemme myös kaikki erilaisia oppijoita ja verkkokoulutus mahdollistaa

yksilöllisen opiskelutahdin. Ensiaputodistuksen saamiseksi kurssilaiselta edellytetään välitehtävien ja loppukokeen läpäiseminen. Punaisen Ristin kortinhan saa nykyään sekä mobiilina että perinteisenä muovisena.

Kokonaisuuttaa arvioiden Sami Hintsanen toteaa, että: ”Verkkokoulutus oli erittäin toimiva, asioita sai sisäistää osissa omaan tahtiin ja kerrata niin paljon kuin oli tarpeen. Se toimiikin myös hyvänä pohjana lähiopetukselle. Kaikkiaan erittäin toimiva kokonaisuus.”

Joustavuuden lisäksi etäkoulutus vähentää matka-aikaa ja -kuluja.

Rohkeasti kokeilemaan ensiavun opiskelua etänä

Koronatilanteen realisoituminen aiheutti suuren muutoksen liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyvien rajoitusten takia. Koulutusrintamalla on siirrytty laajasti erilaisiin etäkoulutusmuotoihin, kuten webinaareihin ja verkkokoulutuksiin. Verkkokoulutukset toimivatkin monesti kertauskurssina pidemmille koulutuskokonaisuuksille. Verkkokoulutuksen lisäksi lähikoulutukset voi nyt korvata webinaareilla ainakin vuoden loppuun asti.

Kurssilaisista Gekkolla olikin jo pohjalla ensiapukoulutusta. Gekko toteaakin, että ”asiat muistuivat hyvin mieleen verkkokoulutusta tehdessä ja että verkkokoulutus toimii erinomaisena kertauksena ensiavun opiskelussa.”

Rohkeasti kokeilemaan sertifioituja Punaisen Ristin etäkoulutusvaihtoehtoja. ensiaputodistus.fi

Julkaistu 14.08.2020