SPR ensiapukoulutukset ovat maksullisia ja laadukkaita koulutuksia, joilla opitaan esimerkiksi elvyttämään.

Punainen Risti Ensiavun maksulliset SPR ensiapukoulutukset

Ensiaputaidot ovat elintärkeitä. Suomessa on lakiin kirjattu velvollisuus auttaa lähimmäistä esimerkiksi onnettomuuden sattuessa. Miksi siis ensiapukursseista peritään osallistumismaksuja ja mihin niistä saatuja tuottoja käytetään? 


Punainen Risti Ensiapu järjestää ensiapukoulutuksia yhdessä yli 600 kumppaniorganisaation kanssa. Näissä kumppaniorganisaatioissa toimii satoja Punaisen Ristin ensiavun kouluttajakoulutuksen käyneitä terveydenhuollon ammattilaisia. Suurin osa Punaisen Ristin ensiapukouluttajista kouluttaa ensiaputaitoja työkseen muun muassa oppilaitoksissa, eri alojen yrityksissä sekä harrastusseuroissa. Ensiapukurssin käytännön järjestelyihin osallistuu myös joukko muita ammattilaisia, kuten kurssisihteereitä ja -koordinaattoreita, siivoustyöntekijöitä ja välinehuoltajia. Kurssin järjestämistä varten tarvitaan myös toimivat tilat, välineet ja tietotekniset järjestelmät, joita ylläpidetään ensiapukursseista saatavilla tuloilla.

 

Punaisen Ristin ensiapukurssien todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksut mahdollistavat ensiapukoulutusten kehittämisen. Punainen Risti Ensiavun strategian mukaisesti haluamme olla ensiapukoulutuksen edelläkävijöitä. Kehitystyössä huomioidaan paitsi asiakkaidemme tarpeet ja toiveet, myös uusin tutkimustieto ja ajankohtaiset ohjeistukset. Punainen Risti Ensiapu onkin kuluneina vuosina luonut suuren määrän koulutusmateriaalia ja esimerkiksi ensiavun verkkokoulutuksia, jotka mahdollistavat ensiaputaitojen harjoittelun kaikille kaikkialla Suomessa. 

 

Punaisen Ristin ensiapukoulutusten todistus- ja pätevyysrekisteröintimaksuun sisältyy sertifiointi. Kaikki Punaisen Ristin ensiapukurssit on sertifioitu yhteistyökumppanimme Kiwa Inspectan toimesta. Sertifiointi takaa koulutusten tasalaatuisuuden ja se on tärkeä osa kurssilaisillemme ja kurssien tilaajille antamaamme laatulupausta. 

 

Punainen Risti Ensiapu on kokonaan Suomen Punaisen Ristin omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka tuottamalla voitolla tuetaan Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja vapaaehtoistoimintaa. Tuotto ohjataan Punaisen Ristin ensiapu- ja ystävätoimintaan. Voit lukea lisää Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta täältä: Vapaaehtoiseksi Punaisen Ristin toimintaan

Julkaistu 01.11.2021