Miten SPR Ensiapukoulutusten verkko- ja lähikoulutukset eroavat toisistaan

Mitä eroa on SPR Ensiapukurssien verkkokoulutuksella ja lähikoulutuksella?


SPR Ensiapukoulutuksia voi suorittaa yhteensä kolmen eri toteutusmuodon avulla. Usein ihmetellään miten SPR Ensiapukurssin verkkokoulutus ja lähikoulutus toteutusmuodot eroavat toisistaan. Molemmissa toteutusmuodoissa opitaan täsmälleen samat asiat osaavien ensiavunkouluttajien ja ajankohtaisen opetusmateriaalin avulla, joka perustuu kansainvälisiin ensiapuohjeisiin, Käypä Hoito –suositukseen sekä kansallisiin Elvytysohjeistuksiin. 

Jos valitset SPR Ensiapukurssin toteutusmuodoksi lähikoulutuksen,

saavut kurssipäivänä paikan päälle koulutustiloihin. Kurssi toteutetaan luokkahuone opetuksena, jossa ensiavunkouluttaja käy läpi kurssin sisällön ja pääset harjoittamaan kädentaitoja käytännössä. Pandemian vuoksi lähikoulutuksissa käytetään kasvomaskeja ja noudatetaan turvaetäisyyttä toisiin kurssilaisiin. Myös koulutustilojen puhdistuksesta sekä opetusmateriaalin kuten elvytysnukkejen hygieenisyydestä pidetään tarkasti huolta.  

Jos valitset SPR Ensiapukurssin toteutusmuodoksi verkkokoulutuksen

suoritat kurssin etänä tietokoneen, puhelimen tai tabletin välityksellä. Näin sinun ei tarvitse matkustaa tai olla kontaktissa muihin kurssilaisiin. Verkkokoulutus on ihan yhtä tehokas tapa oppia ensiapua, ja toteutusmuoto on saanut paljon positiivista palautetta. Verkkokoulutuksen käyneet kurssilaiset mainitsivat muun muassa, että kurssin jännittäminen helpottaa, kun voi rauhassa olla kotona ja luovuus herää, kun tehtäviä suoritetaan saatavilla olevien välineiden avulla, kuten hätäensiapua yleisestikin. Riippuen hieman kurssista, verkkokoulutuksessa suoritat itsenäisesti tehtäviä ja käyt läpi opetusmateriaalia ja pääset harjoittelemaan käytännön ensiapua ensiavunkouluttajan ohjeistuksella ruudun välityksellä, sekä pääset pohtimaan ensiapua koskevia kysymyksiä muiden kurssilaisten kanssa. 

 

Päällimmäinen ero verkkokoulutuksen ja lähikoulutuksen välillä on siis fyysisen läsnäolon ja harjoitteluun käytettävien välineiden kanssa. SPR Ensiapukurssia valitessasi huomioithan, että riippuen kurssin järjestävästä kumppani organisaatiosta kurssille ilmoittautuminen voi hieman vaihdella. Löydät lisää tietoa eri SPR Ensiapukurssien toteutusmuodoista ensiaputodistus.fi sivuilta:  

SPR Ensiapukurssi verkkokoulutus 

SPR Ensiapukurssien kaikki toteutusmuodot 


Päivitämme myös ajankohtaista tietoa SPR Ensiapukursseista ja muusta ensiapuun liittyvästä sosiaalisen median kanavissamme: 

Ensiaputodistus Facebook 

Ensiaputodistus LinkedIn 

Julkaistu 26.01.2022