Punaisen Ristin ensiapukoulutusten sertifiointi

Punaisen Ristin ensiapukoulutukset sertifioitiin Kiwa Inspectan toimesta vuonna 2020 - miten sertifioinnit ja auditoinnit ovat lähteneet käyntiin? Haastattelimme Kiwan laatupäällikkö Simo Taittoa sekä auditoija Mervi Koskelaa kahden ensimmäisen vuoden kuulumisista.

 

Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisia, sertifioituja ensiapukoulutuksia suorittaa vuosittain noin 100 000 ihmisiä. Sertifiointi tarkoittaa, että SPR ensiapukoulutukset ovat kolmannen osapuolen jatkuvan arvioinnin kohteena. Valvonnalla varmistetaan tasalaatuiset koulutukset, jotka täyttävät ensiapukoulutuksille asetetut vaatimukset.

 

Punaisen Ristin ensiapukurssien laatua valvoo kansanvälinen testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan yritys (TIC) Kiwa Inspectan kanssa. Kiwa Inspecta auttaa yrityksiä tuotteiden, henkilöiden ja johtamisjärjestelmien vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa ja sertifioinnissa. Sertifiointipalveluihin kuuluvat muun muassa johtamisjärjestelmien arvioinnit standardin ISO 9001 mukaisesti sekä rakennustuotteiden sertifiointi.

 

Tutustu Kiwan sertifioinnin ja arvoinnin palveluihin täällä >.

 

Punaisen Ristin ensiapukoulutukset sertifioitiin Kiwa Inspectan toimesta vuonna 2020 - miten sertifioinnit ja auditoinnit ovat lähteneet käyntiin? Haastattelimme Kiwan laatupäällikkö Simo Taittoa sekä auditoija Mervi Koskelaa kahden ensimmäisen vuoden kuulumisista.

 

Mitä Punaisen Ristin ensiapukoulutusten sertifiointi tarkoittaa?


”Sertifiointi käsitteenä tarkoittaa vaatimustenmukaisuuden arviointia, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta tuotteeseen tai palveluun. Arvioimalla Punaisen Ristin ensiapukoulutusten toteutusta varmistamme, että koulutusten sisältö vastaa ohjeita ja vaatimuksia. Ensiapukoulutusten sertifiointi tuo luotettavuutta ja mielenrauhaa siitä, että opetus ja opittu sisältö ovat laadullisesti varmistettuja.” toteaa laatupäällikkö Simo Taitto.

 

Sertifioitu ensiapukoulutus on aina viimeisimpien suositusten ja ohjeistuksien mukainen. Taustalla toimii asiantuntijoiden tiimi, joka ottaa huomioon muuttuvan lainsäädännön, asiaan liittyvät standardit ja hyvät käytänteet. 

 

Sertifioidussa koulutusjärjestelmässä tehdään koko ajan arviointia ja laadunvalvontaa, jonka pohjalta tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Koska valvonta tulee suorittaa tasapuolisesti alueittain ja tuotteittain, kaikkia koulutuskeskuksia ja toimijoita valvotaan tasapuolisesti.

 

Kiwa Inspectan suorittamat auditoinnit ovat myös paljon muutakin kuin vain arviointia ja valvontaa. Auditointien yhteydessä autamme kouluttajia ja kumppaniorganisaatioita koulutuksen sisältöön ja järjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa antamalla neuvoja ja tulkintoja. Näin ylläpidetään ja kehitetään laatua niin yksittäisissä koulutuksissa kuin koko koulutusjärjestelmässä.

 

Lue lisää siitä, miksi ensiapukoulutusten tulee olla sertifioituja >

 

Miltä kuluneet kaksi vuotta ovat näyttäneet sertifioinnin ja auditointien näkökulmasta?

 

Ensiapukoulutusten sertifiointi on tuonut mukanaan uusia käytäntöjä esimerkiksi järjestelmän käyttöön ja koulutusmateriaaliin liittyen. On luonnollista, että muutos tuo mukaan myös haasteita. Sertifiointiin liittyvien muutosten lisäksi pandemia on muuttanut koulutusten muotoa ja vaatinut kouluttajilta siirtymistä lähikoulutuksista etäkoulutuksiin, jolloin vuorovaikutus kouluttajan ja oppilaan välillä tapahtuukin tietokoneen tai mobiililaitteen ääni- ja videoyhteyden kautta.

 

Pätevien SPR Ensiavun kouluttajien ansiosta uudet sertifioidut koulutukset ja koulutustapamuutokset on viety eteenpäin ammattitaitoisesti ja muutoksiin on sopeuduttu hyvin.

 

”Auditointikäynneillä on ollut ilo havaita, että kumppaneiden tahto tasalaatuisten koulutusten järjestämiseen on ollut positiivista. Laadun varmistaminen on koettu tärkeäksi, jotta koulutuksia voidaan kehittää yhteiseen suuntaan”, toteaa Mervi Koskela.

 

Punaisen Ristin ensiapukurssien sertifioinnilla pyritään laadukkaaseen ja luotettavaan ensiapukoulutukseen kaikkialla Suomessa. Kiwa Inspectan myöntämällä sertifikaatilla ja jatkuvalla laadunvalvonnalla voimme taata asiakkaillemme viimeisimpien suositusten, voimassa olevan lainsäädännön ja standardien mukaiset SPR ensiapukoulutukset.

 

Tutustu lisää Punaisen Ristin ensiapukursseihin ja eri suoritusvaihtoehtoihin >

 

Julkaistu 02.06.2022