Ensiapukurssi EA 1 ® 16 t

Ensiapukurssi EA 1® 16 t

Mikä on Ensiapukurssi EA 1® ?

Ensiapukurssi EA 1® 16 t on hätäensiapukurssia laajempi kokonaisuus. Punaisen Ristin sertifioitu Ensiapukurssi EA 1®  antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa. Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksessa käsitellyt asiat perustuvat kansainvälisiin ja Suomen Punaisen Ristin hyväksymiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin sekä kokemuksellisen oppimiseen. Kurssi sisältää paljon erilaisia käytännön harjoituksia ja omaa pohdintaa.  

Mitkä ovat Ensiapukurssi EA 1® sisällöt?

Ensiapukurssi EA 1® sisältää laajasti erilaisia ensiavun aiheita. Ensimmäinen päivä sisältää samoja hätäensiavun aiheita kuin Punaisen Ristin Hätäensiapukurssi 4 t ja Hätäensiapukurssi 8 t. Näitä aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ehkäisy sekä sairauskohtaukset. Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen toisena päivänä käydään läpi arjen pienempiä tapaturmia ja muita ensiavun tilanteita. Toisen päivän aiheita ovat haavat, palovammat, tuki- ja liikuntaelinten vammat ja myrkytykset. Muita aiheita ovat mm. sähkötapaturmat, silmävammat sekä pään vammat.

Miksi Ensiapukurssi EA 1® on hyödyllinen?

Hätäensiaputaidot ovat henkeä pelastavia taitoja, joita oppii parhaiten ensiapukurssilla. Hätäensiapukurssi 4 t-  ja Hätäensiapukurssi 8 t- koulutuksessa saatujen valmiuksien lisäksi Ensiapukurssi EA 1®  opettaa sinulle muissa arjen ensiaputilanteissa toimimista. Käymällä Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen saat valmiuksia auttaa niin henkeä uhkaavissa kuin muissakin ensiapua vaativissa tilanteissa.

Kenelle Ensiapukurssi EA 1® soveltuu?

Ensiapukurssi EA 1® on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat oppia ensiapua. Ensiapukurssi EA 1® kannattaa käydä silloin, kun tarvitset hyvän pohjan sekä hätäensiaputilanteissa että muissa ensiaputilanteissa toimimiseksi. Ensiapukurssi EA 1® soveltuu kaikkiin koteihin, työympäristöihin sekä harrastustoimintaan.

Miten Ensiapukurssi EA 1® on mahdollista suorittaa?

Ensiapukurssi EA 1® on mahdollista suorittaa lähikoulutuksena, webinaarina eli etäkoulutuksena tai yhdistelmäkoulutuksena. Lähikoulutus toteutetaan koulutuskeskuksen tai yrityksen omissa tiloissa. Webinaari eli etäkoulutus tapahtuu etäyhteyden kautta, jossa ensiavun kouluttaja on läsnä koko koulutuksen ajan. Opetus pysyy vuorovaikutteisena ja voit jakaa ajatuksiasi muiden kurssille osallistuvien kanssa. Yhdistelmäkoulutuksessa puolet Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen tuntimäärästä suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina ja puolet lähikoulutuksena ensiavun kouluttajan ohjauksessa.

Miten saan Ensiapukurssi EA 1® todistuksen?

Saat Ensiapukurssi EA 1® todistuksen käymällä 16 tunnin mittaisen Ensiapukurssi EA 1®- koulutuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen voit päivittää todistuksen osallistumalla Punainen Risti ensiavun koulutusohjelmien mukaisen Hätäensiapukurssi 4 t- tai Hätäensiapukurssi 8 t-koulutukseen. Ensiapukurssi EA 1® todistus on ladattavissa omasta profiilistasi, johon saat pääsyn Ensiapukurssi EA 1® koulutuksen käytyäsi. Lisäksi suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti.