SPR Ensiapu­kurssi EA 1® 16 t

SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t

Mikä on SPR Ensiapukurssi EA 1® ?

SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t on hätäensiapukurssia laajempi kokonaisuus. Punaisen Ristin sertifioitu SPR Ensiapukurssi EA 1® antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa. SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksessa käsitellyt asiat perustuvat kansainvälisiin ja Suomen Punaisen Ristin hyväksymiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin sekä kokemuksellisen oppimiseen. Kurssi sisältää paljon erilaisia käytännön harjoituksia ja omaa pohdintaa.

Mitä aiheita SPR Ensiapukurssi EA 1® sisältää?

SPR Ensiapukurssi EA 1® sisältää laajasti erilaisia ensiavun aiheita. Ensimmäinen päivä sisältää samoja hätäensiavun aiheita kuin Punaisen Ristin SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t®. Näitä aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ehkäisy sekä sairauskohtaukset. SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen toisena päivänä käydään läpi arjen pienempiä tapaturmia ja muita ensiavun tilanteita. Toisen päivän aiheita ovat haavat, palovammat, tuki- ja liikuntaelinten vammat ja myrkytykset. Muita aiheita ovat mm. sähkötapaturmat, silmävammat sekä pään vammat.

Koulutuksen jälkeen

Osaat auttaa

Uskallat auttaa

Tiedät miten toimia

Mitä valmiuksia SPR Ensiapukurssi EA 1® antaa?

Hätäensiaputaidot ovat henkeä pelastavia taitoja, joita oppii parhaiten ensiapukurssilla. SPR Hätäensiapukurssi 4 t®- ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t®- koulutuksessa saatujen valmiuksien lisäksi SPR Ensiapukurssi EA 1® opettaa sinulle muissa arjen ensiaputilanteissa toimimista. Käymällä SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen saat valmiuksia auttaa niin henkeä uhkaavissa kuin muissakin ensiapua vaativissa tilanteissa. SPR Ensiapukurssi EA 1® on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat oppia ensiapua. SPR Ensiapukurssi EA 1® kannattaa käydä silloin, kun tarvitset hyvän pohjan sekä hätäensiaputilanteissa että muissa ensiaputilanteissa toimimiseksi. SPR Ensiapukurssi EA 1® soveltuu kaikkiin koteihin, työympäristöihin sekä harrastustoimintaan.

Millä tavoilla SPR Ensiapukurssi EA 1® on mahdollista suorittaa?

SPR Ensiapukurssi EA 1® on mahdollista suorittaa lähikoulutuksena, webinaarina eli etäkoulutuksena tai yhdistelmäkoulutuksena. Lähikoulutus toteutetaan koulutuskeskuksen tai yrityksen omissa tiloissa. Webinaari eli etäkoulutus tapahtuu etäyhteyden kautta, jossa ensiavun kouluttaja on läsnä koko koulutuksen ajan. Opetus pysyy vuorovaikutteisena ja voit jakaa ajatuksiasi muiden kurssille osallistuvien kanssa. Yhdistelmäkoulutuksessa puolet SPR Ensiapukurssi EA 1® -koulutuksen tuntimäärästä suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina ja puolet lähikoulutuksena ensiavun kouluttajan ohjauksessa.

Miten SPR Ensiapukurssi EA 1® suoritus todennetaan?

Saat SPR Ensiapukurssi EA 1® todistuksen käymällä 16 tunnin mittaisen SPR Ensiapukurssi EA 1®- koulutuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta, jonka voit päivittää osallistumalla Punainen Risti ensiavun koulutusohjelmien mukaisen SPR Hätäensiapukurssi 4 t®- tai SPR Hätäensiapukurssi 8 t®-koulutukseen. SPR Ensiapukurssi EA 1® todistus on ladattavissa omasta profiilistasi, johon saat pääsyn SPR Ensiapukurssi EA 1® koulutuksen käytyäsi. Lisäksi suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti. Mikäli kurssisuoritus on päässyt vanhentumaan, tulee ensiapukoulutus suorittaa uudestaan.

Saat Ensiapukurssi EA 1® todistuksen käymällä 16 tunnin mittaisen Ensiapukurssi EA 1®- koulutuksen

Miten saan SPR Ensiapukurssi EA 1® todistuksen?

Saat SPR Ensiapukurssi EA 1® todistuksen käymällä 16 tunnin mittaisen SPR Ensiapukurssi EA 1®- koulutuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta, jonka voit päivittää osallistumalla Punainen Risti ensiavun koulutusohjelmien mukaisen SPR Hätäensiapukurssi 4 t®- tai SPR Hätäensiapukurssi 8 t®-koulutukseen. SPR Ensiapukurssi EA 1® todistus on ladattavissa omasta profiilistasi, johon saat pääsyn SPR Ensiapukurssi EA 1® koulutuksen käytyäsi. Lisäksi suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti. Mikäli kurssisuoritus on päässyt vanhentumaan, tulee ensiapukoulutus suorittaa uudestaan.

Valitse sinulle sopiva kurssimuoto

Yhdistelmäkoulutus

Yhdistelmäkoulutukset sisältävät verkkokoulutus- sekä lähikoulutusosuuden. Verkkokoulutusosuuden suoritat itsenäisenä verkkokoulutuksena joka sisältää tehtäviä.

Webinaari

Webinaari on koulutus, jossa ensiavunkouluttaja on live-yhteydessä kurssilaisiin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Kouluttaja hyödyntää erilaisia nykyaikaisia koulutusmetodeja kurssilla.

Lähikoulutus

Lähikoulutuksen suoritat avoimessa koulutuksessa koulutuksen tarjoajan tiloissa. Voit myös pyytää yrityskohtaista koulutusta kumppanilta.

Katso muut kurssimme

SPR Ensiapukurssi EA 2 8 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 2 ® 8 t

Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 4 t®

Hätäensiapukurssi 4 t sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi käymistä toiminnallisten menetelmien kautta.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 8 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® koulutuksessa opit hätäensiaputaitoja oppijan kokemuksia huomioivilla toiminnallisilla menetelmillä.

Lue lisää

Lue lisää Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien ajankohtaisista uutisista ja koulutuksista.