Hätä­ensiapu­kurssi 8 t

Hätäensiapukurssi 8 t

Mikä on Hätäensiapukurssi 8 t?

Hätäensiapukurssi 8 t koulutuksessa opit hätäensiaputaitoja oppijan kokemuksia huomioivilla toiminnallisilla menetelmillä. Punaisen Ristin sertifioitu Hätäensiapukurssi 8 t kurssi on koulutus, jossa saat valmiuksia toimia yllättävissä, henkeä uhkaavissa tilanteissa. Hätäensiapukurssi 8 t perustuu kansainvälisiin ja Suomen Punaisen Ristin hyväksymiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin sekä kokemuksellisen oppimiseen

Mitä aiheita Hätäensiapukurssi 8 t sisältää?

Hätäensiapukurssi 8 t aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki. Lisäksi Hätäensiapukurssi 8 t -koulutuksessa käydään läpi erilaisten sairauskohtausten ensiapua. Näitä ovat aivoverenkierronhäiriö, rintakipu, matalan verensokerin aiheuttama heikotus, kouristelu, voimakas allerginen reaktio eli anafylaksia sekä yleisin hengenahdistuksen aiheuttaja astma. Hätäensiapukurssi 8 t kattaa myös terveyden edistämisen sekä tapaturmien ennaltaehkäisyn sekä lyhyesti haavojen ja palovammojen ensiavun.

Koulutuksen jälkeen

Osaat auttaa

Uskallat auttaa

Tiedät miten toimia

Mitä valmiuksia Hätäensiapukurssi 8 t antaa?

Hätäensiaputaidot ovat kansalaistaitoja, joilla voit pelastaa lähimmäisesti hengen. Hätäensiaputilanteet tulevat aina yllättäen. Usein ensimmäisenä paikalla on lähiomainen. Hätäensiapukurssi 8 t -koulutuksessa opit Hätäensiapukurssi 4 t sisällön lisäksi erilaisissa sairauskohtaustilanteissa toimimista sekä jokaiselle tärkeitä terveyden edistämisen keinoja. Hätäensiapukurssi 8 t on ensiavun kansalaistaitoja vahvistava kurssi, joka ei vaadi aikaisempaa kokemusta ensiapukurssista. Hätäensiapukurssi 8 t soveltuu niille, jotka tarvitsevat toimintavarmuutta hätäensiaputilanteissa toimimiseen niin kotona, vapaa-aikana ja työpaikoilla. Työterveyshuolto tukee työpaikkoja ensiapuvalmiuden määrittämisessä.

Millä tavoilla Hätäensiapukurssi 8 t on mahdollista suorittaa?

Hätäensiapukurssi 8 t on mahdollista suorittaa useilla eri tavoilla. Näitä ovat lähikoulutus, webinaari eli etäkoulutus tai yhdistelmäkoulutus. Hätäensiapukurssi 8 t yhdistelmäkoulutuksessa ensiavun aiheiden teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa. Hyväksytyn verkkokoulutusosuuden jälkeen saa oikeuden osallistua lähikoulutukseen.

Miten Hätäensiapukurssi 8 t suoritus todennetaan?

Hätäensiapukurssi 8 t –todistus on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen Hätäensiapukurssi 8 t on käytävä uudelleen. Jokainen suoritus kirjataan pätevyysrekisteriin oma.ensiaputodistus.fi, josta Hätäensiapukurssi 8 t mobiilikortti on ladattavissa. Lisäksi hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti.

Hätäensiapukurssi 8 t –todistus on voimassa 3 vuotta.

Miten Hätäensiapukurssi 8 t suoritus todennetaan?

Hätäensiapukurssi 8 t –todistus on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen Hätäensiapukurssi 8 t on käytävä uudelleen. Jokainen suoritus kirjataan pätevyysrekisteriin oma.ensiaputodistus.fi, josta Hätäensiapukurssi 8 t mobiilikortti on ladattavissa. Lisäksi hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti.

Valitse sinulle sopiva kurssimuoto

Yhdistelmäkoulutus

Yhdistelmäkoulutukset sisältävät verkkokoulutus- sekä lähikoulutusosuuden. Verkkokoulutusosuuden suoritat itsenäisenä verkkokoulutuksena joka sisältää tehtäviä.

Webinaari

Webinaari on koulutus, jossa ensiavunkouluttaja on live-yhteydessä kurssilaisiin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Kouluttaja hyödyntää erilaisia nykyaikaisia koulutusmetodeja kurssilla.

Lähikoulutus

Lähikoulutuksen suoritat avoimessa koulutuksessa koulutuksen tarjoajan tiloissa. Voit myös pyytää yrityskohtaista koulutusta kumppanilta.

Katso muut kurssimme

Ensiapukurssi EA 1® 16 t
Ensiapu­kurssi EA 1 ® 16 t

Punaisen Ristin sertifioitu Ensiapukurssi EA 1® antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa.

Ensiapukurssi EA 2 16 t
Ensiapu­kurssi EA 2 ® 16 t

Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

Hätäensiapukurssi 4 t
Hätä­ensiapu­kurssi 4 t

Hätäensiapukurssi 4 t sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi käymistä toiminnallisten menetelmien kautta.

Lue lisää

Lue lisää Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien ajankohtaisista uutisista ja koulutuksista.