Ensiapukurssi EA 2 ® 16 t

Kurssin sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa, johtovastuu
 • autettavan tutkiminen ja seuranta
 • vammamekanismi
 • tajuttoman henkilön ensiapu
 • elottoman henkilön ensiapu (lasten elvytys)
 • vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja haavat
 • sokista kärsivän ensiapu
 • tavallisimpien sairaskohtauksien ensiapu
 • palovammat ja lämmön aiheuttamat sairaudet
 • kylmän aiheuttamat vammat
 • murtumat, nivelvammat ja selkärankavammat
 • pää-jasilmävammat
 • muita tapaturmatilanteita
 • myrkytykset
 • siirrot, asennot
 • vapaavalintainen aihe kohderyhmän mukaan
 • loppuharjoitus