Ensiapukurssi EA 2 ® 16 t

Ensiapukurssi EA 2 16 t

Punaisen Ristin hyväksymät kurssit tuovat mielenrauhaa ensiapukoulutuksen tilaajalle ja suorittajalle 

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat sertifioituja ja auditoituja koulutuksia, joten ensiapukurssin tilaajan ja suorittajan ei tarvitse murehtia siitä, onko koulutus työmaailmassa pätevä tai hyväksytty. Punaisen Ristin korkealaatuiset ensiapukurssit tuovat mielenrauhaa sekä työnantajalle että kurssin suorittajalle, sillä koulutusten sisältö ja laatu vastaavat niille asetettuja edellytyksiä.

Ensiapukoulutuksemme soveltuvat niin työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpitoon, kuin kodin, harrastusten ja vapaa-ajanvieton turvallisuuden varmistamiseen.

Ensiapukoulutuksesta saa mobiilikortin, jota ei voi kadottaa

SPR:n ensiaputodistus on perinteinen todistuskortti ja nyt myös digitaalinen mobiilikortti, jonka voi ladata osoitteessa Ensiaputodistus.fi . Tämä tarkoittaa sitä, että ensiaputodistus ei enää pääse katoamaan, vaan sen voi esittää aina tarvittaessa. Kätevää! Työpaikoille suunnatuilla kursseilla lähetämme automaattisesti postissa todistuskortin kurssin hyväksytysti suorittaneille, ja sen lisäksi voit ladata mobiilikortin omasta profiilistasi. Oppilaitoksissa suoritetuista ensiapukoulutuksista mobiilikortti on ensisijainen vaihtoehto, todistuskortin saa erikseen tilaamalla asiakaspalvelusta

Pidemmät ensiapukoulutukset voi yhden kerran päivittää Hätäensiapukurssilla

Kaikki ensiapukoulutuksemme ovat voimassa kolme (3) vuotta. Mikäli kurssisuoritus on päässyt vanhentumaan, tulee ensiapukoulutus suorittaa uudestaan.

Ensiapukurssi EA 1® tai Ensiapukurssi EA 2® -pätevyyden voimassaoloaikaa voi pidentää kolme (3) vuotta suorittamalla Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisen Hätäensiapukurssin ennen pätevyysajan umpeutumista.

Punainen Risti kouluttaa Suomen ensiapukouluttajat

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia. Ensiapukoulutuksen pitää Punaisen Ristin kouluttama ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK, tai hätäensiavun kouluttaja HEK. SPR:n ensiavun kouluttajakoulutus on korkealaatuista ammatillista lisäkoulutusta. Punaisen Ristin ensiavun kouluttajaoikeus on runsaalla 2000 kouluttajalla.

Ensiavun kouluttaja tuntee myös erilaiset ensiapu- ja turvatuotteet, sekä sydäniskurit, jotka kuuluvat oleellisesti ensiapuvalmiuteen niin kotona, työpaikalla, kuin harrastusten parissa. Koulutustemme aikana voit tutustua välineisiin, ja saada lisätietoja kouluttajaltamme.

Työpaikan ensiapuvalmius kaikille työpaikoille

Koulutusvalikoimastamme löytyy sopiva ensiapukurssi erilaisiin työympäristöihin, kuten toimisto-, kuljetus-, rakennus- ja teollisuusaloille, ja kursseillamme huomioimme työpaikan omat oman riskinarvioinnit sekä työterveyshuollon suositukset. Työpaikkojen ensiapuvalmius koostuu ensiapukoulutetusta henkilöstöstä ja oikeanlaisista, juuri kyseiselle työpaikalle soveltuvista ensiapuvälineistä. Yrityksen työterveyshuolto auttaa asiakasyritystä työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman yhteydessä arvioimaan ensiapuvalmiuden järjestämistarvetta kunkin työpaikan ja työympäristön olosuhteet huomioiden.

Ensiapukoulutus ja kuljettajan ammattipätevyys

Monet ensiapukoulutuksistamme soveltuvat osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Ammattikuljettajille kohdennetut ensikoulutukset on nimetty siten, että ne on helppo löytää koulutusvalikoimastamme. Ammattikuljettajan ensiapukoulutuksista saa hyväksytyn suorituksen jälkeen Punaisen Ristin ensiapupätevyyden ja Traficomin edellyttämän ammattipätevyysmerkinnän.

Ammattipätevyyskoulutuksena järjestettäviä koulutuksia on eri pituisia: Yhden päivän koulutuksesta (kesto vähintään 7 oppituntia) saa yhden ammattipätevyysmerkinnän ja kahden päivään mittaisesti ensiapukoulutuksesta (kesto vähintään 14 oppituntia) saa kaksi ammattipätevyysmerkintää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään rekisteriin.

Tilaa ensiapukoulutus omalle ryhmälle tai osallistu avoimille kursseille

Oman ensiapukurssin voi tilata esimerkiksi työpaikalle, harrasteryhmälle tai oppilaitokseen. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon toimiala, ympäristö, olosuhteet ja tapaturmariskit. Suositusosallistujamäärä koulutuksiin on 15 henkilöä. Koulutuksia järjestävät organisaatiot löytyvät esimerkiksi kurssikalenterista.

Huomio, SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus suoritetaan kokonaan itsenäisesti verkossa, mistä johtuen koulutuksessa ei ole maksimiosallistujamäärää.

Avoimille ensiapukursseille voi osallistua itselle sopivana ajankohtana. 

Ensiapukoulutusten eri suoritustavat

Lähikoulutus:
Ensiapukoulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana joko asiakkaan tiloissa tai kurssin tarjoajan koulutustiloissa. Lähikoulutuksia on myös avoimina kursseina kurssikalenterissa. Tarjolla olevat kurssit: Kaikki Punaisen Ristin ensiapukoulutukset.

Webinaari:
Webinaari on koulutus, jossa ensiavunkouluttaja on live-yhteydessä kurssilaisiin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Kouluttaja hyödyntää erilaisia nykyaikaisia koulutusmetodeja kurssilla. Kaikki Punaisen Ristin sertifioidut ensiapukoulutukset voidaan järjestää webinaarina. Tarjolla olevat kurssit: Kaikki Punaisen Ristin ensiapukoulutukset.

Yhdistelmäkoulutus:
Yhdistelmäkoulutuksen ensimmäisen verkkokoulutusosuus (50 %) suoritetaan itselle sopivaan aikaan ja opiskelutahtiin. Toinen lähikoulutusosuus (50 %) suoritetaan 6 kk sisällä verkkokoulutusosuuden suorittamisesta. Lähikoulutusosuuden voi järjestää myös webinaarina, eli etäopetuksena video- ja ääniyhteyden välityksellä. Tarjolla olevat kurssit: Hätäensiapukurssi 8 t, yhdistelmäkoulutus ja Ensiapukurssi EA1®, yhdistelmäkoulutus

Verkkokoulutus:
Verkkokoulutus sisältää monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja sisältöjä. Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle sopivaan aikaan ja opiskelutahtiin. Koulutuksen voi keskeyttää milloin tahansa ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Tarjolla olevat kurssit: SPR Hätäensiapukurssi 4 t, verkkokoulutus

SPR:n ensiapukurssi antaa eväät toimia oikein 

Ensiaputilanne tulee aina yllättäen, mutta auttamistilanteeseen voi valmistautua osallistumalla ensiapukurssille. Ensiapukurssilla opit ensiavun teoriatietoa, kädentaitoja, tutustut ensiapulaukun sisältöön, ja sydäniskurin käyttöön elvytystilanteessa. Käytännönläheiset, selkeät opetusmateriaalit sekä kouluttajan ohjaava valmennus antavat valmiuksia hätäensiaputaitojen hallintaan, ja lisäävät auttamisrohkeutta hätätilanteessa.

Kurssin sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa, johtovastuu
 • autettavan tutkiminen ja seuranta
 • vammamekanismi
 • tajuttoman henkilön ensiapu
 • elottoman henkilön ensiapu (lasten elvytys)
 • vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja haavat
 • sokista kärsivän ensiapu
 • tavallisimpien sairaskohtauksien ensiapu
 • palovammat ja lämmön aiheuttamat sairaudet
 • kylmän aiheuttamat vammat
 • murtumat, nivelvammat ja selkärankavammat
 • pää-jasilmävammat
 • muita tapaturmatilanteita
 • myrkytykset
 • siirrot, asennot
 • vapaavalintainen aihe kohderyhmän mukaan
 • loppuharjoitus