SPR Ensiapu­kurssi EA 2 ® 16 t

Ensiapukurssi EA 2 16 t

Punaisen Ristin hyväksymät kurssit tuovat mielenrauhaa ensiapukoulutuksen tilaajalle ja suorittajalle

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat sertifioituja ja auditoituja koulutuksia, joten ensiapukurssin tilaajan ja suorittajan ei tarvitse murehtia siitä, onko koulutus työmaailmassa pätevä tai hyväksytty. Punaisen Ristin korkealaatuiset ensiapukurssit tuovat mielenrauhaa sekä työnantajalle että kurssin suorittajalle, sillä koulutusten sisältö ja laatu vastaavat niille asetettuja edellytyksiä. Ensiapukoulutuksemme soveltuvat niin työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpitoon, kuin kodin, harrastusten ja vapaa-ajanvieton turvallisuuden varmistamiseen.

Ensiapukoulutuksesta saa mobiilikortin, jota ei voi kadottaa

SPR:n ensiaputodistus on perinteinen todistuskortti ja nyt myös digitaalinen mobiilikortti, jonka voi ladata osoitteessa Ensiaputodistus.fi . Tämä tarkoittaa sitä, että ensiaputodistus ei enää pääse katoamaan, vaan sen voi esittää aina tarvittaessa. Kätevää! Työpaikoille suunnatuilla kursseilla lähetämme automaattisesti postissa todistuskortin kurssin hyväksytysti suorittaneille, ja sen lisäksi voit ladata mobiilikortin omasta profiilistasi. Oppilaitoksissa suoritetuista ensiapukoulutuksista mobiilikortti on ensisijainen vaihtoehto, todistuskortin saa erikseen tilaamalla asiakaspalvelusta.

Ensiapukoulutuksen jälkeen

Osaat auttaa

Uskallat auttaa

Tiedät miten toimia

Pidemmät ensiapukoulutukset voi yhden kerran päivittää Hätäensiapukurssilla

Kaikki ensiapukoulutuksemme ovat voimassa kolme (3) vuotta. Mikäli kurssisuoritus on päässyt vanhentumaan, tulee ensiapukoulutus suorittaa uudestaan. SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -pätevyyden voimassaoloaikaa voi pidentää kolme (3) vuotta suorittamalla Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaisen SPR Hätäensiapukurssi 4t® ennen pätevyysajan umpeutumista.

Punainen Risti kouluttaa Suomen ensiapukouluttajat

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia. Ensiapukoulutuksen pitää Punaisen Ristin kouluttama ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK, tai hätäensiavun kouluttaja HEK. SPR:n ensiavun kouluttajakoulutus on korkealaatuista ammatillista lisäkoulutusta. Punaisen Ristin ensiavun kouluttajaoikeus on runsaalla 2000 kouluttajalla. Ensiavun kouluttaja tuntee myös erilaiset ensiapu- ja turvatuotteet, sekä sydäniskurit, jotka kuuluvat oleellisesti ensiapuvalmiuteen niin kotona, työpaikalla, kuin harrastusten parissa. Koulutustemme aikana voit tutustua välineisiin, ja saada lisätietoja kouluttajaltamme.

Työpaikan ensiapuvalmius kaikille työpaikoille

Koulutusvalikoimastamme löytyy sopiva ensiapukurssi erilaisiin työympäristöihin, kuten toimisto-, kuljetus-, rakennus- ja teollisuusaloille, ja kursseillamme huomioimme työpaikan omat oman riskinarvioinnit sekä työterveyshuollon suositukset. Työpaikkojen ensiapuvalmius koostuu ensiapukoulutetusta henkilöstöstä ja oikeanlaisista, juuri kyseiselle työpaikalle soveltuvista ensiapuvälineistä. Yrityksen työterveyshuolto auttaa asiakasyritystä työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman yhteydessä arvioimaan ensiapuvalmiuden järjestämistarvetta kunkin työpaikan ja työympäristön olosuhteet huomioiden.

Ensiapukoulutus ja kuljettajan ammattipätevyys

Ensiapukoulutus ja kuljettajan ammattipätevyys

Monet ensiapukoulutuksistamme soveltuvat osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Ammattikuljettajille kohdennetut ensikoulutukset on nimetty siten, että ne on helppo löytää koulutusvalikoimastamme. Ammattikuljettajan ensiapukoulutuksista saa hyväksytyn suorituksen jälkeen Punaisen Ristin ensiapupätevyyden ja Traficomin edellyttämän ammattipätevyysmerkinnän. Ammattipätevyyskoulutuksena järjestettäviä koulutuksia on eri pituisia: Yhden päivän koulutuksesta (kesto vähintään 7 oppituntia) saa yhden ammattipätevyysmerkinnän ja kahden päivään mittaisesti ensiapukoulutuksesta (kesto vähintään 14 oppituntia) saa kaksi ammattipätevyysmerkintää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään rekisteriin.

Valitse sinulle sopiva kurssimuoto

Webinaari

Webinaari on koulutus, jossa ensiavunkouluttaja on live-yhteydessä kurssilaisiin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Kouluttaja hyödyntää erilaisia nykyaikaisia koulutusmetodeja kurssilla.

Lähikoulutus

Lähikoulutuksen suoritat avoimessa koulutuksessa koulutuksen tarjoajan tiloissa. Voit myös pyytää yrityskohtaista koulutusta kumppanilta.

Katso muut kurssimme

SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 1® 16 t

Punaisen Ristin sertifioitu Ensiapukurssi EA 1® antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 4 t®

Hätäensiapukurssi 4 t sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi käymistä toiminnallisten menetelmien kautta.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 8 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® koulutuksessa opit hätäensiaputaitoja oppijan kokemuksia huomioivilla toiminnallisilla menetelmillä.

Lue lisää

Lue lisää Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien ajankohtaisista uutisista ja koulutuksista.