SPR Hätä­ensiapu­kurssi 4 t®

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

Mikä on SPR Hätäensiapukurssi 4 t®?

Punaisen Ristin sertifioitu SPR Hätäensiapukurssi 4 t® antaa sinulle valmiuksia toimia äkillisissä hätäensiapua vaativissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 4t® sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi käymistä toiminnallisten menetelmien kautta. Sisällöt perustuvat Punaisen Ristin kansainvälisiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin sekä kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin.

Mitä aiheita SPR Hätäensiapukurssi 4 t® sisältää?

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi kouluttaja voi painottaa aiheita kohderyhmän mukaan. Esimerkiksi sähköalan ammattilaisille voidaan painottaa sähkötapaturmiin liittyviä aiheita tai lasten kanssa työskentelevät voivat saada oppia tärkeimmistä lasten hätäensiaputilanteista.

Koulutuksen jälkeen

Osaat auttaa

Uskallat auttaa

Tiedät miten toimia

Mitä valmiuksia SPR Hätäensiapukurssi 4 t® antaa?

Hätäensiapua vaativat tilanteet ovat harvinaisia, mutta mikäli ensimmäinen paikalla olija ei uskalla toimia seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Tästä syystä esimerkiksi elvytystaitoja kannattaa pitää yllä säännöllisellä harjoittelulla. Käymällä SPR Hätäensiapukurssi 4 t® koulutuksen, pidät yllä henkeä pelastavia taitojasi ja jonakin päivänä voit pelastaa lähimmäisesi hengen. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® soveltuu kaikille, joilla on tarve oppia hätäensiaputilanteissa toimimista ennalta niin kotona, vapaa-aikana ja työpaikoilla. Työterveyshuolto tukee työpaikkoja ensiapuvalmiuden määrittämisessä.

Millä tavoilla SPR Hätäensiapukurssi 4 t® voi suorittaa?

SPR Hätäensiapukurssin 4 t® voi suorittaa monilla eri tavoilla, joka sopii elämäntilanteeseesi. Lähikoulutus toteutetaan koulutuskeskuksen tai yrityksen omissa tiloissa. Webinaari eli etäkoulutus tapahtuu etäyhteyden kautta, jossa ensiavun kouluttaja on läsnä koko koulutuksen ajan. Opetus pysyy vuorovaikutteisena ja voit jakaa ajatuksiasi muiden kurssille osallistuvien kanssa. Täysin verkkokoulutuksena suoritettavan SPR Hätäensiapu 4 t® voit opiskella kokonaisuudessaan omassa tahdissasi, sinulle parhaiten sopivaan aikaan. Se sisältää myös käytännön harjoitteluun kannustavia tehtäviä. Saat siitä saman pätevyyden kuin muistakin suoritusmuodoista, vaikka sillä ei voikaan kerrata pidempiä ensiapukursseja. SPR Hätäensiapukurssille 4 t® voi osallistua ilman aiempaa ensiapukoulutusta.

Miten SPR Hätäensiapukurssi 4 t® suoritus todennetaan?

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® –todistus on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen kurssi tulee uusia. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® mobiilikortti on ladattavissa omasta profiilistasi, johon saat pääsyn hätäensiapukurssin käytyäsi. Lisäksi suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti.

Valitse sinulle sopiva kurssimuoto

Webinaari

Webinaari on koulutus, jossa ensiavunkouluttaja on live-yhteydessä kurssilaisiin video- ja ääniyhteyden välityksellä. Kouluttaja hyödyntää erilaisia nykyaikaisia koulutusmetodeja kurssilla.

Lähikoulutus

Lähikoulutuksen suoritat avoimessa koulutuksessa koulutuksen tarjoajan tiloissa. Voit myös pyytää yrityskohtaista koulutusta kumppanilta.

Verkkokoulutus

SPR Hätäensiapukurssi 4 t -verkkokoulutuksen suoritat itsenäisenä verkkokoulutuksena joka sisältää myös käytännön harjoitteluun kannustavia tehtäviä.

Katso muut kurssimme

SPR Ensiapukurssi EA 1® 16 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 1® 16 t

Punaisen Ristin sertifioitu Ensiapukurssi EA 1® antaa sinulle hätäensiaputaitojen lisäksi hyvät valmiudet toimia erilaisissa ensiavun tilanteissa sekä tapaturmissa.

SPR Ensiapukurssi EA 2 8 t
SPR Ensiapu­kurssi EA 2 ® 8 t

Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®
SPR Hätä­ensiapu­kurssi 8 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® koulutuksessa opit hätäensiaputaitoja oppijan kokemuksia huomioivilla toiminnallisilla menetelmillä.

Lue lisää

Lue lisää Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelmien ajankohtaisista uutisista ja koulutuksista.