Hätäensiapukurssi 4 t

Kurssin sisältö

  • toiminta auttamistilanteessa
  • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
  • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
  • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
  • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki
  • tapaturmien ehkäisy
  • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia