Hätäensiapukurssi 4 t

Hätäensiapukurssi 4 t

Mikä on Hätäensiapukurssi 4 t?

Punaisen Ristin sertifioitu Hätäensiapukurssi 4 t antaa sinulle valmiuksia toimia äkillisissä hätäensiapua vaativissa tilanteissa. Hätäensiapukurssi 4 t sisältää hätäensiavun lyhyen teorian lisäksi tärkeimpien hätäensiavun aiheiden läpi käymistä toiminnallisten menetelmien kautta. Hätäensiapukurssi 4 t sisällöt perustuvat kansainvälisiin ja Suomen Punaisen Ristin hyväksymiin ensiapu- ja elvytysohjeisiin sekä kokemuksellisen oppimiseen. 

Mitä aiheita Hätäensiapukurssi 4 t sisältää?

Hätäensiapukurssi 4 t aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi kouluttaja voi painottaa aiheita kohderyhmän mukaan. Esimerkiksi sähköalan ammattilaisille voidaan Hätäensiapukurssi 4 t -koulutuksessa painottaa sähkötapaturmiin liittyviä aiheita tai lasten kanssa työskentelevät voivat saada oppia tärkeimmistä lasten hätäensiaputilanteista.  

Miksi Hätäensiapukurssi 4 t kannattaa käydä? 

Käymällä Hätäensiapukurssi 4 t koulutuksen, pidät yllä henkeä pelastavia taitojasi, joilla voit pelastaa lähimmäisesi hengen. Hätäensiapukurssi 4 t soveltuu kaikille, joilla on tarve oppia hätäensiaputilanteissa toimimista ennalta niin kotona, vapaa-aikana ja työpaikoilla. Työterveyshuolto tukee työpaikkoja ensiapuvalmiuden määrittämisessä.  

Kenelle Hätäensiapukurssi on tarkoitettu?

Hätäensiapukurssi 4 t on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat saada valmiuksia hätätilanteissa toimimiseen tai kerrattua aiemmin opittuja hätäensiavun taitoja. Työterveyshuolto tukee työpaikkoja ensiapuvalmiuden määrittämisessä.

 Miten Hätäensiapukurssi 4 t suoritetaan?

Hätäensiapukurssi 4 t on suoritettavissa monella tavalla. Lähikoulutus toteutetaan koulutuskeskuksen tai yrityksen omissa tiloissa. Webinaari eli etäkoulutus tapahtuu etäyhteyden kautta, jossa ensiavun kouluttaja on läsnä koko koulutuksen ajan. Opetus pysyy vuorovaikutteisena ja voit jakaa ajatuksiasi muiden kurssille osallistuvien kanssa. Kokonaan verkossa suoritettava SPR Hätäensiapukurssi 4 t ® , verkkokoulutus antaa  saman pätevyyden kuin muutkin Hätäensiapukurssi 4 t- koulutukset, mutta ei sovellu pidempien ensiapukurssien päivitykseen. SPR Hätäensiapukurssi ®, verkkokoulutus suoritetaan itsenäisesti  sinulle parhaiten sopivaan aikaan. Hätäensiapukurssille 4 t voi osallistua ilman aiempaa ensiapukoulutusta. 

Miten todennan Hätäensiapukurssi 4 t pätevyyteni?

Hätäensiapukurssi 4 t –todistus on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen kurssi tulee uusia. Hätäensiapukurssi 4 t mobiilikortti on ladattavissa omasta profiilistasi, johon saat pääsyn Hätäensiapukurssin käytyäsi. Lisäksi suorituksesta on saatavissa muovinen todistuskortti.